Lugn miljö för utsatta människor

Omgivet av naturskog i De Kellerske Bakker ligger Postens Vej, ett gruppboende för personer med psykiska och fysiska funktionshinder, med 60 bostäder fördelade på fyra enheter.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

De 60 bostäderna är uppförda som allmännyttiga bostäder, placerade i grupper om fem hus i fyra större enheter. Husen är förbundna med gångvägar, som samtidigt inbjuder till promenader i naturen runt omkring. Både skogen och Vejlefjorden ligger precis intill.

Uppdelningen i mindre enheter gör att bebyggelsen upplevs som mer småskalig och därmed också mer välkomnande. Postens Vejs enhetligt uppradade småhus och förrådsbyggnader är vackert integrerade i landskapet, vilket ger ett lugnt intryck.

Bostäder med gemenskap

Varje husgrupp har en egen övertäckt entré samt gemensamt kök och sällskapsrum. För de boende på Postens Vej är det viktigt med en lugn och närvarande miljö, vilket gör att akustiken också spelar en stor roll i deras vardag.

I de gemensamma utrymmena har man valt vita Troldtekt-akustikplattor med synliga T-profiler i taken. Taken är ljudabsorberande och binder dessutom samman de gemensamma ytorna och bostäderna rent arkitektoniskt. Postens Vej har på många sätt en hemtrevlig miljö. Bostäderna ligger runt de gemensamma sällskapsrummen och fungerar som en förlängning av den personliga bostaden.

De gemensamma utrymmena har olika inredning och är fint förbundna med resten av bostaden, inte minst eftersom taken och golven från Troldtekt i naturliga, varma nyanser ger en hemtrevlig touch. De gemensamma utrymmena erbjuder en plats för måltider, TV-tittande och aktiviteter med sång och musik.

Postens Vej omnämns i Byggskadefondens guide för kvalitet i nya byggnader:

”Brejning har en lång tradition av att uppföra sociala institutionsbyggnader av hög kvalitet. Postens Vej är inget undantag. Dessa byggnader är ett bra exempel på hur enkla material och huskroppar med klassiska danska sadeltak går att kombinera med arkitektonisk karaktär och formmässig variation”.