Psykiatrisk avdelning i Esbjerg

Arkitema Architects har ritat ombyggnaden och utbyggnaden av den psykiatriska avdelningen i Esbjerg, som har en ljus inredning med trä som dominerande material. Glasväggar ger ett transparent inre, som bidrar med trygghet för både patienter och personal. Första året minskades användningen av tvångsåtgärder med 70 procent.

Troldtekt, Psychiatric ward Esbjerg
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Med utbyggnaden på över 6 000 kvadratmeter har den psykiatriska avdelningen i Esbjerg fördubblat sin storlek. Den befintliga halvan helrenoverades parallellt med utbyggnaden, så att hela avdelningen nu framstår som ett utmärkt exempel på ett modernt psykiatriskt sjukhus i Danmark.

Det nya och det renoverade binds samman av huvudingången och en central korridor, där gemensamma funktioner som träningsrum och idrottshall är samlade. 

Arkitema står bakom avdelningens arkitektur, där transparens är ett nyckelord. Arkitekt och senior kreativ ledare Stence Guldager berättar:

– Projektet i Esbjerg är det första i sitt slag, där vi i hög grad har arbetat med glasväggar för att ge en överblick och skapa en visuell kontakt mellan patienter och personal. På vissa ställen, som vid idrottshallen, är väggarna graderade med färgad folie på glaset. Det innebär att några väggar delvis bara är halvt genomskinliga men att man fortfarande kan se konturer av människor på den andra sidan.

Bättre utsikt, mindre tvång

Det är särskilt viktigt med transparens i patientavdelningen. Personalens vaktrum ligger med utsikt över både dörren in till avdelningen samt över hela avdelningen. Varje del har en innergård med glas runt, vilket gör det möjligt att se tvärs över gården och in i byggnaden mittemot.

Även de gemensamma utrymmena – bland annat idrottshallen – har en central placering med väggar av glas. 

– Patienterna har större lust att använda de gemensamma utrymmena när de kan se varandra och personalen. Det skapar trygghet, säger Stence Guldager.

Hon får stöd av statistiken över användningen av tvångsåtgärder på avdelningen i Esbjerg. Avdelningen invigdes 2014, och det första året minskade antalet fastspänningar av patienter med hela 70 procent.

Trä, textur och färger

Byggnaderna i Esbjerg är i ljust tegel, som på fasaderna omgärdas av ett vitt band och bryts av de stora fönstren. Fasaderna är varierade med många små infällningar som ger ett mänskligare uttryck och som påminner om skalan på en bostad.

Inredningen inomhus går i neutrala och ljusa färger med trä som ett genomgående inslag. Träet går igen i taken från Troldtekt, som har valts i de gemensamma utrymmena för att få bra akustik.

– Troldtekttaken bidrar samtidigt med en textur, som skapar en kontrast till de mer rena ytorna och ett mindre institutionellt uttryck, som får patienterna att känna sig bekväma, säger Stence Guldager.

Han förklarar att den konstnärliga folien på glasväggarna bland annat har valts för att få in lite färg i den annars så ljusa och neutrala inredningen. Samtidigt har folien på flera ställen valts som ”wayfinding”, dvs. den visar vägen på avdelningen.