Hälsofrämjande arkitektur med hjälp av ljus, luft och natur

Den nya rättspsykiatriska kliniken på Sankt Hans sjukhus i Roskilde är holistiskt utformad för att ha en läkande effekt på patienterna, eftersom ökad trivsel bidrar till en kortare behandlingstid.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Den 21 000 kvadratmeter stora nybyggnationen ligger i samma område som sjukhusets övriga lokaler, men på en sluttande tomt där byggnaden tar upp en höjdskillnad på cirka 12 meter.

Byggnaden är uppdelad i fyra enheter i ett plan, med tre innergårdar i varje enhet. Mellan enheterna finns en stor utomhusyta med en mängd olika aktiviteter för patienterna. Från aktivitetsområdet har man utsikt över det omgivande landskapet.

Även från de 126 patientrummen kan man se ut över omgivningen. Den visuella kontakten med miljön utanför är en viktig faktor för patienternas välbefinnande, och den terrasserade byggnaden har en fin, enhetlig arkitektur som samspelar väl med den historiska miljön. 

Viktiga aktivitetsutrymmen

Patientrummen har en mycket genomarbetad arkitektur med fokus på dagsljus och lugn inredning. Men till skillnad från tidigare har man i den nya rättspsykiatriska kliniken fokuserat på aktivitetsmöjligheter för patienterna, som till exempel verkstäder, gym och terapibad.

Troldtekt har valts till innertaken i alla gemensamhets- och aktivitetsutrymmen, vilket ger en texturmässigt behaglig yta och säkerställer god akustik. I terapibadet har man valt en dämpad, grå färg som ger en speciell stämning i rummet. I övriga tak har man valt en specialfärg som bidrar till att binda samman korridorerna med andra delar av byggnaden.

För både patienter och personal är det en stor fördel att korridorerna är anslutna till innergårdarna, eftersom de därigenom ändrar karaktär med dagsljuset och blir en del av inomhusmiljön.