Dagsljus och färger för personer med demenssjukdom

De boende på Skovvangs demensboende har fått flera ljusa och välkomnande bostäder, där omsorgen återspeglas i arkitekturen och inredningen.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

I Allerød fanns redan Skovvangs äldreboende och den nya sektionen för personer med demenssjukdom fungerar som ett eget äldreboende vid sidan av – men sammankopplad med en glaskorridor.

Demensboendet består av fyra boenden, alla med eget gemensamt vardagsrum och matsal som vetter mot en gemensam innergård. Dessutom har platsen ett aktivitetscenter som också kan användas av husets gäster.

Demensboendet Skovvang ligger på en våning mittemot äldreboendet bredvid. Men materialen är desamma med en kombination av ljust tegel och trä.

Hemtrevlig inredning

Demensboendet kännetecknas av stora fönster och takfönster i vardagsrummet, vilket ger ett fint fördelat dagsljus och en föränderlighet i rummen som följer variationerna i dagsljus och årstid. Det stora takfönstret hjälper också till att skapa riktning i det gemensamma rummet, som är inrett både som matplats och vardagsrum.

De fyra avdelningarna har olika inredning och illustrerar fint den hemtrevliga och trygga atmosfär som platsen kännetecknas av.

Troldtekt i taken i gemensamma rum och korridorer binder ihop rummen fint och skapar en behaglig akustik, vilket också påverkar upplevelsen av rummen på ett positivt sätt. Väggarna skiftar mellan olika färger på ett sätt som är lugnt och omväxlande och inte minst bidrar till att göra rum och zoner igenkännliga.

Hedvig Karlsson, arkitekt och delägare på Karlsson Arkitekter säger:

Under de senaste åren har vi arbetat med att utveckla en humanistisk arkitektur för utsatta grupper i samhället, hemlösa, psykiskt sjuka, äldre, personer med demens och inte minst utsatta och placerade barn.

Jag kan särskilt nämna det nya psykiatrisjukhuset i Slagelse som med en yta på 44 000 m2 och en investering på mer än 1,2 miljarder danska kronor är den största och mest ambitiösa byggnaden för psykiatribehandling i Danmark på över 100 år.