Hållbart från golv till tak

Sundhedshus Sæby är byggt med höga krav på byggnadens hållbarhet och resursförbrukning med fokus på energieffektivitet, miljö och flexibilitet.

Troldtekt, Health centre in Sæby
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune och PLO-Nordjylland har arbetat tillsammans med etableringen av Sundhedshuset i Sæby, som har en yta på 3 200 m2 fördelat på två våningar. Sundhedshuset är byggt av HP Byg A/S och certifierat för DGNB Silver. Huset är en av de första DGNB-certifierade byggnaderna i Danmark, och DNGB-principerna har varit en del av planeringsprocessen från början till slut.

Den ena flygeln är inredd till praktiserande läkare medan den andra flygeln rymmer kommunens hälso- och träningscenter med rehabträning, rehabiliteringsgrupper, förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter som exempelvis sluta röka-kurser, vårdklinik och mycket mer. Träningsanläggningen är i toppklass med lokaler för både gruppträning och träningsmaskiner. Rummen har stora glaspartier ut mot ett grönområde och möjlighet att öppna dörren och släppa in frisk luft samt utomhusträning.

Taken är klädda med vitmålade Troldtekt akustikplattor med fin struktur, som förutom att bidra med unika ljudabsorberande egenskaper gynnar ”bokslutet” för DGNB-certifieringen. Troldtekt är ett material som bidrar med poäng till många av certifieringens krav. Materialet ger exempelvis poäng för totalekonomi, akustiskt inomhusklimat, livscykelbedömning och FSC-certifierat trä.

Søren Gravesen från HP Byg A/S berättar att det är en spännande utmaning att bygga efter hållbarhetskraven i DGNB-certifieringen och ser fram emot att fler företag kan certifiera sina produkter efter poängsystemet. På fasaden har man för övrigt använt återvunnet tegel (gammalt tegel), som också bidrar positivt till ett hållbart hus.