Café Kartoen Geldrop

När ett känt kafé i Geldrop fick en ny ägare sattes en mycket omfattande renovering igång direkt. Det innebar en uppgradering och byte av allt från golv och tak till installationer och inredning - bl.a. flyttades baren. När allt var klart öppnade kaféet på nytt, nu med namnet Kaffee Kartoen.

Troldtekt Cafe Geldrop SE
Photo: Tommy Kosior

På grund av ställets karaktär var det viktigt att säkerställa att ljudnivån blev så låg som möjligt, så att man kunde skapa en plats med en inbjudande och trevlig inredning, där gästerna kunde slappna av.

För att uppnå bästa möjliga akustik beslutade renoveringsteamet sig för att montera nya tak med stora ytor med akustikplattor från Troldtekt. De 1 200 x 600 mm stora svartmålade plattorna med en tjocklek på 35 respektive 25 mm monterades i ett T24-upphängningssystem på en glespanel.

Takets utseende och dess förmåga att förkorta efterklangstiden är en stor del av anledningen till att det nyrenoverade kaféet har blivit så estetiskt lyckat och nu fungerar som stadens nya sociala samlingspunkt.