Den rena upplevelsen

Kaffebaren och rosteriet La Cabra i Århus latinkvarter har ett motto ‒ Brighter is Better ‒ ett motto som efterlevs i alla val av råvaror, material och den upplevelse kunden får. Hos La Cabra rostas kaffet med lust och varsam hand för att bibehålla de naturliga aromerna och smakämnena som uppstår i bären på marken snarare än i rosteriet.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik på t.ex. hotell och restauranger
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Stämningen är avslappnad och ljuden från kaffemaskinen, gatan och skivspelaren blandas med gästernas samtal. Akustiken är på plats eftersom den spelar roll för hur man upplever sitt kaffe, berättar delägaren av La Cabra Benjamin Evar Här samspelar akustik, material och hantverk. Inget är en slump. De unga arkitekterna Mikkel Selmer och Simon Sjøgaard har ritat och planerat allt från huvuddragen till mötet mellan material in i minsta detalj i samband med utvidgningen av kaféet.

Deras fokus har under många år kretsat kring sammansättningen av och mötet mellan material. Ett arbete där de konstant försöker utmana och flytta gränserna för enskilda materials potential för att uppnå en högre estetisk helhet.

Det vita Troldtekttaket har en naturlig akustisk effekt i rummet, men man behövde testa hur ytan och bandet påverkar upplevelsen av rummet. Det gjorde man genom att lägga ut plattorna på marken på bakgården. Vid ingången framhävs rummets djup och centrum med trälister på tvärs i ett smalt band. När det gäller kaféets sidor sitter bandet på plattorna så att linjerna understryker rummets längd och de övriga skarvarna inte sticker i ögonen. Taket utgör först och främst en homogen yta men bidrar samtidigt till att framhäva rummets längd.

Troldtekt har valts eftersom det är både ett funktionellt och ärligt material. Här smälter akustik och estetik samman i en högre enhet. Kompromisslöshet genomsyrar La Cabras medarbetare och allt i inredningen, där man har utgått från ställets ursprungliga egenskaper, och i källaren rostar man bönorna efter samma ärliga princip. Smakupplevelsen ska vara transparent, liksom berättelsen om kaffet och valet av inredning. Det är de rena linjerna som både är en succé för La Cabras bönor i utlandet och den enkla koppen i kaféet.

-------------------

Kafé La Cabra lyfts fram i Architecturedigests rekommendation: Why Design Lovers Should Visit Aarhus, Denmark