Genomtänkt arbetsmiljö hos AAB Silkeborg

Bostadsorganisationen AAB Silkeborg har flyttat till nya administrationslokaler centralt i staden. Den nya inredningen är skräddarsydd till AAB och omfattar alla ytor, färger och möbler.

Troldtekt, Boligforeningen AAB, Silkeborg
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

AAB huserar på gatuplanet under en av sina egna bostadsavdelningar. De öppna lokalerna med stora glaspartier i ett plan gör AAB synliga i staden och det samlade våningsplanet är en stor fördel jämfört med de tre våningarna som de hade förut.

Formsprog har stått för inredningen, som på ett fint sätt binder ihop administrationens funktioner med en röd tråd. Medarbetarna har varit involverade i inredningen både som helhet och i förhållande till sina individuella behov. Resultatet är en riktigt bra arbetsmiljö för medarbetarna och en varm och välkomnande design för både medarbetare och boende, som kommer till administrationen.

Balanserad inredning

Inredningen är både robust och modern med fokus på slitstarka golv där det är mycket slitage, medan man valt mattor i andra rum. Taken är vita Troldtekt-tak i skensystem, där belysningen har infogats på ett fint sätt.

Materialkänslan är ett genomgående tema i inredningen samt skrivbordens och de övriga möblernas design. Här är det en fin balans mellan det råa och obearbetade materialet och de mjuka, stoppade möblerna i varma färger. Grafiken på glas och väggar är också Formsprogs verk.

”Valet av Troldtekt-tak baseras på AAB:s stora fokus på material, inomhusklimat och medarbetarnas trivsel. Vi har i samarbete med AAB Silkeborg skapat en kontorsmiljö, där glada färger, vackra material och spännande detaljer bildar en helhet”, berättar Gitte F. Kjølby – arkitekt och chef på FORMSPROG.