Innovativt arbete på DGNB platina-certifierade Alnatura-Campus

Den expanderande ekologiska livsmedelskedjan Alnatura sätter standarden inom modern företagskultur och när det gäller hållbarhet med sitt nya huvudkontor i Darmstadt, som har tilldelats toppbetyget platina av den tyska hållbarhetscertifieringen för byggnader, DGNB.

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Dipl.-Ing Olaf Wiechers

På ett område på sammanlagt 55 000 kvadratmeter i den sydvästra delen av staden har ett innovativt campus uppstått som ett exempel på en medarbetarvänlig och kundvänlig företagskultur med plats för rekreation, lärande och möten, och med en integrerad Waldorfförskola, vegetarisk restaurang och ekologisk shopping- och upplevelsepark.

Den tre våningar höga kontorsbyggnaden är unik och rymmer omkring 420 av de 3 000 anställda hos den ”bästa arbetsgivaren i Tyskland”. Den nya arbetsplatsen imponerar med enkel och naturlig estetik och uppfyller de högsta ekologiska standarderna. DGNB-certifieringen baseras på detta, enligt Dr. Christine Lemaitre, VD för DGNB: ”Alnatura har skapat en framtidsinriktad kvalitetsbyggnad med den nya arbetsplatsen. Miljön och människorna står lika mycket i fokus som den långsiktiga lönsamheten.”

Med en total yta på 13 500 kvadratmeter är komplexet, som designats av arkitektbyrån haascookzemmrich Studio 2050 i Stuttgart, den största kontorsbyggnaden med en ytterfasad av lera i Europa. Något annat unikt med kontorsbyggnaden är att den har världens första geotermiska vägguppvärmning installerad. En jordkanal ger vältempererad luft från den angränsande skogen och el genereras av ett stort solcellssystem på taket.

Genom trätaket med sina stora fönster och de transparenta främre fasaderna flödar dagsljuset in till alla våningsplan. Trappor och broar binder samman och understryker byggnadens öppna och rymliga karaktär. Sluttande tak omsluter atriet utan att begränsa rummet. Tack vare användningen av förnybar energi och de konstruktiva åtgärderna ligger energibehovet i den nästan klimatneutrala byggnaden ungefär en tredjedel under kravet i den nuvarande energibesparingsförordningen.

Med ljuddämpande gardiner kan mötesområden delas av vid behov. Dessutom finns det öppna kök på alla våningsplan som kan användas som mötesplatser för teamen.

Optimal akustik säkerställs bland annat av det ljuddämpande trälamelltaket, fönsterramarna av trä och den mikroperforerade väggbeklädnaden. Dessutom används högkvalitativa akustikplattor från Troldtekt i restaurangområdet. De består av hundra procent naturliga material, trä och cement, och är därmed extra hållbara. Samtidigt säkerställer de ett sunt inomhusklimat samt ett effektivt brandskydd.