DR Administration

Danmarks Radios administration och matsal har en egen byggnad på DR i Ørestaden. I segment 3, som byggnaden kallas, utgör ett centralt atrium över 4 våningar utgångspunkten för de öppna planen. Administrationsbyggnaden har ungefär samma placering som Konserthuset och de övriga byggnaderna i DR byen.

Troldtekt, DBC Administration
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

De totalt fyra segmenten är sammankopplade med en Indre Gade, en viktig mötesplats för DR, där en stor del av den informella kommunikationen och samarbetet sker. Från segment 1 och 2, där man producerar radio och tv går man via Indre Gade, för att komma till den stora matsalen i segment 3. Byggnaden har en egen arkitektonisk identitet med en homogen och samtidigt levande glasfasad. Därinne präglas inredningen av ljusa färger och massor av dagsljus, inte minst från den stora takbelysningen i atriet.

Naturligt ventilerat kontorslandskap
Segment 3 rymmer hela DR:s administration på 400–500 anställda, den gemensamma DR-matsalen och DR København utöver några mindre interna servicefunktioner. Byggnaden är enkelt uppbyggd av tre element som tillsammans skapar en välfungerande struktur. Inne är byggnaden uppbyggd kring atriet som utgör klimatskärmen. Den yttre skärmen utgör en vacker och enkel fasad av snedställda glaslameller. I mellanrummet mellan de två elementen har man skapat gröna trädgårdar mot väst och norr. Ett tredje element, som bidrar till den visuella och klimatiska miljön i byggnaden, utöver det kompletterande dagsljuset. Trädgårdsrummen ingår som en logisk och integrerad del av byggnadens klimat- och miljöstrategi och ger byggnaden en tydlig grön profil. Trädgårdarna är delvis öppna och följer därför årstiderna. Tillsammans med det centrala atriet bidrar trädgårdsrummen till den delvis naturliga ventilationen i byggnaden. Segment 3 är precis som de andra segmenten transparenta. Arbetsplatserna är vackert belägna mot både de yttre fasaderna och in mot trädgårdsrummen, och flexibiliteten uppmuntrar till kreativitet och tvärgående samarbete.

Struktur i taken
Utifrån upplevs byggnaden både lugn och livfull med sin skiftande glasskärm som samtidigt fungerar fint tillsammans med den blå skärmen på Koncerthuset intill. Inne upplevs byggnaden som en pulserande helhet runt det centrala atriet, som skapar både luftighet och samhörighet mellan de öppna planen. Hela administrationsavdelningen sitter i öppna kontor. Inredningen uppmuntrar till kreativitet och tvärgående samarbete i huset. Överallt på kontorsplanen har arkitekterna valt Troldtekt akustikplattor till taken ‒ av flera anledningar. Som arkitekt Frederik Ejlers säger: ” Troldtekt var på många sätt det perfekta valet till den här byggnaden”. I en byggnad som den här finns det naturligtvis krav på behaglig akustik och ett sunt inomhusklimat som Troldtekt uppfyller. Arkitektoniskt upplevs Troldtekt här som ett material som skapar ett lugn på de stora öppna våningarna och som materialmässigt fungerar som en motvikt till de i övrigt glatta och transparenta ytorna.

Radiostudio
DR Københavns radiostudior, som också ligger i det här segmentet, har särskilda krav på akustik och oväsen och man har därför använt Troldtekt akustik med inbyggda högtalare.