Stämningsfull inredning på ELCONs nya huvudkontor

Elfirman ELCON har flyttat in i nybyggda, DGNB-certifierade lokaler i Brabrand. Ambiente har stått för inredningen, där företagets dna och främsta arbetsredskap – ledningar – spelar en central roll.

Photo: Ambiente

I Brabrand, en förort till den danska staden Århus, ligger elfirman ELCONs nya 6 000 kvadratmeter stora huvudkontor. Första spadtaget togs i slutet av 2020, och de cirka 125 medarbetarna har nu flyttat in i de nya lokalerna, som omfattar kontorsarbetsplatser, mötesrum, lager, produktion, matsal och ett “torg”. Det är inredningsföretaget Ambiente som står bakom design och konstruktion av huvudkontorets interiör.

För att minimera koldioxidavtrycket har man installerat intelligent styrning av belysning, inomhusklimat, energiförbrukning och temperatur, och byggnaden förväntas bli DGNB-certifierad på silvernivå.

Design med koppling till företagets dna

I ELCONs nya huvudkontor finns ett samlingsrum, “torget”. Det fungerar som kontorets hjärta, där medarbetare, kunder och samarbetspartners träffas. Dessutom finns det en matsal samt olika zoner runt om i byggnaden som lämpar sig för små, informella möten. Kontoret har inbyggd flexibilitet, vilket innebär att väggar kan flyttas efter behov.

Ambiente har valt en rå och enkel stil som förenar funktion och design. Helle Dahl Peters på Ambiente, som är ansvarig för kontorsprojekt, berättar att råa betongelement har fått en central roll för att skapa sammanhang i byggnaden:

– Golv och väggar i betong har varit vår inspirationskälla för att skapa ett sammanhängande uttryck i byggnaden. Vi har till exempel designat receptionsdisken så att den nästan ser ut att växa upp ur betonggolvet. Dessutom har vi integrerat rumsavdelare, bänkar och skåp med industriell känsla. De råa ytorna mjukas upp med hjälp av färger, trä, belysning och gröna växter.

Hon förklarar att deras främsta fokus har varit att föra människor från olika avdelningar närmare varandra i attraktiva lokaler där de trivs och vill vara.

– I vårt arbete med det visuella uttrycket har vi inspirerats av färger från ELCONs yrkesområde, så att inredningen har en direkt koppling till företagets dna, säger Helle Dahl Peters.

Troldtekt på tak och väggar

Helle Dahl Peters förklarar att Troldtekt akustikplattor också bidrar till att förena funktion och design. De har valt både svart- och vitmålade Troldtekt-tak till byggnaden, och på vissa ställen har

Troldtekt monterats som akustikreglering även på lodräta ytor, till exempel på en hög vägg i matsalen.

– Troldtekt-plattorna bidrar inte bara till en bra akustik, utan bryter dessutom av de grå betongväggarna och skapar ett samband mellan golv och tak i matsalen, där det är högt i tak, säger Helle Dahl Peters.