Kontor med karaktär

Med utsikt över hamnmiljö och himmel arbetar företaget Enversion A/S på första våningen i en nybyggnation i Aarhus småbåtshamn. I ett stort, öppet rum sitter medarbetare i en luftig och ljus arbetsmiljö där man både arbetar i djup koncentration och i små team.

Troldtekt Enversion
Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Den nya byggnaden passar fint in i den känsliga miljön bland fiskebutiker, roddklubbar och små träskjul. För att inte bryta skalan är byggnadens tak uppdelat i mindre enheter så att taket utgörs av tre sadeltak. Fasaderna är en snygg kombination av svartmålat trä och grått Flensborg-tegel.

Den svarta träfasaden dominerar ut mot hamnen och vid övervåningen, medan det grå teglet utgör en robust bas med en skulptural ”skorsten” som på ett snyggt sätt markerar byggnadens hörn. I byggnadens gatuplan ligger en restaurant som också har fin utsikt mot Aarhus Ø, båtmiljön och en stillsam stadsdel.

Ljus från himlen och luft från havet

Dataföretaget Enversions kontor på övervåningen är inrett som ett öppet kontor med lunchrum i ett och samma rum, som både vetter mot vattnet och åt nord och syd längs kusten. Rummet badar i dagsljus och på en sommardag strömmar havsluften in genom de stora öppna fönsterpartierna.

Möteslokalerna ligger ut mot den lilla gatan. Rummen har tak upp till nock i de tre sammanhängande sadeltaken, och ljusinsläpp på de nordliga taksidorna ger mer dagsljus samtidigt som de skapar stämning i rummet som helhet.

För att säkerställa en god akustik i det stora rummet är alla takytor klädda med vitmålade Troldtekt ljudabsorbenter som också reflekterar ljuset fint. Inredningen i övrigt är enkel och i gedigna material. Överallt finns fina detaljer såsom belysning längs Troldtekt-akustikplattornas möte med väggen samt inbjudande sittplatser vid fönsternischer.