Sofistikerad takdesign i modernt kontor

Vid utformningen av moderna kontorslokaler spelar kombinationen av öppna och privata ytor samt multifunktionell design en central roll.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i kontors- och företagsbyggnader

De tider då stora skrivbord stod uppradade framför hyllor fulla av pärmar är sedan länge historia i moderna företag. Inte minst på grund av coronapandemin jobbar många medarbetare regelbundet hemifrån och onlinemöten har blivit allt vanligare, vilket innebär att de öppna kontorslandskapen behöver vara en mer flexibel och mångfunktionell mötesplats. De måste ha både slutna rum och öppna ytor för kommunikativt utbyte samt uppfylla de högsta standarderna för kreativt arbete med modern teknik och innovativ design.


Mångfunktionell kontorsdesign

På ett kontor i Bayern har man lyckats skapa en utrymmesoptimerad, mångfunktionell arbetsplats utifrån ett modernt inredningskoncept där alla medarbetare kan må bra. I det öppna och ljusa kontoret varvas privata arbetsnischer med inbjudande gemensamma utrymmen. De separeras av rumsavdelare som till viss del är dekorerade med gröna växter, vilket bidrar till en naturlig och behaglig miljö.

En nästan sluten sittgrupp med höga ryggstöd fungerar som en trivsam ö mitt i det öppna området. I köket i direkt anslutning till kontoret inbjuder ståborden till att utbyta idéer över en kopp kaffe.

Sofistikerad design

Inredningskonceptet fulländas av den övergripande färgskalan. Ljusa möbler sticker ut från senapsgula golv och väggar. Det nedsänkta taket är dock särskilt sofistikerat. Här används gula och orange Troldtekt akustikplattor i designlösningen Romb, som sätter accenter med sitt delvis asymmetriska arrangemang och här och där öppnar upp mot ventilations- och matningsledningar. Belysning och ventilationsrör har integrerats i taket på ett sådant sätt att en visuellt tilltalande helhetsbild skapas.