Snygga ytor på väggar och tak

HSB är ett stort nederländskt byggföretag som specialiserat sig på nybyggnation, renoveringar och underentreprenader. Företaget har sitt huvudkontor i Volendam, sysselsätter över 336 personer och är välkänt för sin CSR-strategi och sina hållbara byggmetoder.

Renoveringen av det egna huvudkontoret i Slobbeland innebar ett utmärkt tillfälle för företaget att visa upp sina designmeriter och sin känsla för högklassiga ytor.

Nya tak och golv installerades som en del av renoveringen samtidigt som den gamla huvudtrappan i ek ersattes med en modern variant. Dessutom installerades nya HVAC-system för uppvärmning och kylning, vilket även förbättrade energieffektiviteten.

Från den varma och välkomnande receptionen till de snygga och elegant inredda mötesrummen valde HSB en enkel svart finish i Troldtekt® line design, med exakt symmetriska vertikala linjer. Akustikplattorna bidrar till att dämpa efterklangen från alla nya hårda ytor, och bidrar även till en behaglig och elegant känsla. Plattorna går genom rummen, korridorerna och personalutrymmena och ger hela byggnaden en enhetlig stil. De är också en motvikt till det ljusa träet i fiskbensparketten och inredningens färgschema.

De frästa spåren som går tvärs över innertaken är ytterligare ett sofistikerat och intressant arkitektoniskt särdrag. Genom att sätta ihop plattor uppstår kontinuerliga spår med ett sömlöst utseende och osynliga fogar. Ytmönstret uppfattas på så sätt som en helhet eftersom det är svårt att se var plattorna möts.

Sortimentet ”designlösningar” ger arkitekter stor flexibilitet och varje lösning är avsedd att bilda en komplett akustisk yta, oavsett om den är stor eller liten. Sortimentet består av Troldtekt® line och Troldtekt® line design med exakt symmetriska vertikala linjer, Troldtekt® tilt line med asymmetriska spår, Troldtekt® curves, Troldtekt® tiles, Troldtekt® puzzel, 3-dimensionella Troldtekt® romb, Troldtekt® romb mini och Troldtekt® dots. Troldtekt® dots är en fascinerande design som består av 66 runda fördjupningar av varierande storlek, vilket ger ett dynamiskt mönster av cirkulära element till hela tak- eller väggytan. Var och en har sitt eget särpräglade mönster och en unik stil som tillsammans med färger erbjuder beställarna stor flexibilitet för att förverkliga sina mest kreativa projekt.