Industrikomplex med hållbar framtid

Den gamla tobaksfabriken i Hirschsprung Hus har byggts om flera gånger. Byggnaden har nu genomgått en process där den först tömdes på alla inventarier och sedan inreddes på ett elegant sätt med stor respekt för både byggnaden och miljön.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i kontorsbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

De totalt 500 arbetsplatserna vid NNE A/S i Virum är fördelade på flera flyglar, som nu hänger samman och har fått en utpräglad entré.

Over Byen Arkitekter står tillsammans med NNE bakom den omfattande renoveringen, och byggherren PKA ville ha en byggnad med ett bra inomhusklimat och låg energiförbrukning. Därför har PKA även satsat på en guldcertifiering i hållbarhetsklassen i DGNB-certificeringsstandarden. Over Byen Arkitekter arbetar oftast med renoveringar eller restaureringar av äldre och kulturskyddade byggnader och har därför stor erfarenhet av att se potentialen i annars nerslitna byggnader.

Eleganta kontraster

Den centrala delen av NNE är det industriella rummet med högt i tak, där särskilt takhöjden och rummets form är iögonfallande. Alla ledningar är synliga för att bevara rumshöjden och illustrera den miljö som NNE:s anställda vanligtvis arbetar med ‒ läkemedels- och bioteknikföretag.

Vita Troldtekt träullsplattor fungerar både som reglering av akustiken och som ett genomgående material i huset, som binder samman flyglar och våningar.

Som kontrast till det industriella och rustika uttrycket är den övriga inredningen mycket inbjudande och har en bekväm storlek. Olika typer av arbetsplatser kompletteras fint med loungemöbler och växter. En av de fina detaljerna är ”cigarrlådan” som är ett mötesrum klätt i perforerad faner och som bidrar till att dela in det stora rummet.