Troldtekt träullsabsorbenter i stadshus
Photo: Thomas Mølvig, architect