Poetisk fullträff i skogsbrynet

Danmarks jägarförbunds hemvist briljerar med enkelhet och stringens.

Troldtekt, Jagtens Hus
Photo: Thomas Mølvig, architect

Södra Djursland är ett praktfullt område på Jyllands östkust. Här finns stora områden med en historia som sträcker sig ända tillbaka till istiden. Mols Bjerge har med sitt nästan orörda landskap upphöjts till en av Danmarks fyra nuvarande nationalparker. Det är därför knappast överraskande att Danmarks jägarförbund har önskat uppföra sin nya hemvist med utsikt över Kalø Vig.

Jaktens Hus placerar sig diskret i landskapet som två enkla längor i två plan, med skyddsrummet som primär inspirationskälla. Två skärmtak växer fram ur landskapet och skapar rum för längornas funktioner. Takens tyngd vägs upp av en elegant träkonstruktion med synliga bjälkar som löper längs husens hela längd. Mellan bjälkarna öppnar sig byggnaderna mot omgivningarna via stora glaspartier.

Naturen är närvarande

Arkitekt MAA Mette Julie Skibsholt, associerad partner i Arkitema Architects, berättar: Byggherren, direktör Michael Stevns gav oss en god grundidé att arbeta utifrån när han sa: ”Man ska kunna känna jakten”, i bemärkelsen att naturen skulle vara närvarande överallt i huset. Vi har därför strävat efter att upphäva gränsen mellan ute och inne genom stora glaspartier mot både skogen och Kalø Vig.

Vi har arbetat mycket medvetet med att tona ned effekterna och framhäva detaljerna genomgående. På vissa ställen har vi i princip ritat bort detaljerna, till exempel vid den utvändiga pelargången med de enkla och harmoniska övergångarna mellan pelare, tak och terräng.”

Fast rytm och kontraster

Överallt i interiören återkommer leken med kontraster. Rustika material förfinas. I matsalen är taket svart för att rummet ska framstå som högre. Rummet där eldstaden finns är litet och intimt, som en håla där man kan dra sig tillbaka.

Danmarks jägarförbund hade ett tydligt önskemål om öppna kontorslandskap. I jaktmiljön är dock tinnitus en relativt vanlig skada, och därför fanns samtidigt ett krav på en extra god ljudmiljö. Troldtekt har därför valts som primär absorbent i nästan samtliga rum.

En modul på 4,88 ger en fast rytm genom hela längorna och allt uppgår i en högre enhet. Inga takplattor har beskurits på bredden. I stället har man skapat ett smalt, svart spår som markerar takten. Det är också markerat i betongväggarna.