Fokus på estetik, funktion och ekonomi

Med ledord som lodge, natur, vardagsrum och lekfullhet har JKAB Arkitekter skapat en arbetsmiljö som samspelar med fastighetens historiska kvaliteter och återspeglar företagets kreativitet, familjära känsla och personliga service.

Troldtekt JKAB
Photo: Thorn Creative Agency

JKAB Arkitekter har själva ritat sitt kontor som ligger i den gamla regementsbyggnaden Kavalleristen i Helsingborg - en traditionsstark fastighet med en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. När kontoret ritades var tanken att kombinera ett robust och stilrent uttryck, tillsammans med ett oväntat och busigt formspråk för att försöka skapa en varierande miljö. Historiska kvaliteter som tidigare varit dolda har tagits tillvara och blandats med naturnära och moderna material.

Kontoret är inrett med soffgrupp och eldstad som ska ge en känsla av att befinna sig i arkitekternas vardagsrum. Soffgruppen tillsammans med ståbordet i den öppna delen av kontorslandskapet utgör kontorets hjärta och bildar samlingspunkter för både paus och spontana möten.

Bra ljud för optimal tystnad

För att vardagen ska fungera optimalt för arkitekterna är det viktigt att kreativa möten kan hållas i vardagsrummet, samtidigt som människor sitter intill i mindre kontorsrum och arbetar med uppgifter som kräver djup koncentration. Då är ljudet en viktig faktor för att skapa både arbetsro och utrymmet att kreera tillsammans utan att behöva stänga några dörrar.

Akustikplattor som förbättrar ljudet och lyfter helheten

- Vi ville hitta en lösning som både tar hand om det akustiska problemet som uppstått, men som även uppfyller de estetiska, funktionella och ekonomiska kraven som vi ställt i övrigt. Valet föll på Troldtekt akustikplattor som passar väl in i den miljö vi redan har skapat. De förbättrar ljudet samt förstärker lodgekänslan utan att ge kontoret en typisk kontorsstämpel.

Resultatet är en estetisk, funktionell och behaglig arbetsmiljö. Vi kan vara många personer som för ett samtal i det öppna kontorslandskapet och ändå ha öppna dörrar till de omkringliggande kontorsrummen utan att störas av varandra, säger Fredrik Cardell som är Chefsarkitekt på JKAB.