Bøgesalen och Magnoliesalen ‒ Hotel Koldingfjord

Hotel Koldingfjord ligger helt fantastiskt. De vackra barockbyggnaderna ligger omgivna av skog och med utsikt över fjorden öster om Kolding. Från 1911 till 1960 fungerade byggnaderna som sanatorium för barn som drabbats av tuberkulos och blev därmed en viktig del i kampen mot den fruktade folksjukdomen. Efter en totalrenovering öppnade man igen 1990, nu i form av ett modernt hotell- och konferenscenter.

Troldtekt, Koldingfjord
Photo: Thomas Mølvig, architect MAA

Huset bakom huvudbyggnaden ‒ där Magnolie- och Bøgesalen ligger idag ‒ var ursprungligen gymnastiksal och panncentral. Arkitema Architects står bakom de senaste tillbyggnaden, som har fördubblat de två salarnas kapacitet. Nu kan 250 konferensgäster uppleva lokalernas helt unika atmosfär. Utbyggnaden bidrar därmed till att Hotel Koldingfjord ligger kvar i toppen bland danska konferenshotell.

Respekt för platsens själ

Tillbyggnaden har gjorts med stor respekt för de befintliga kulturskyddade byggnaderna. Arkitekt MAA Rolf Kjær berättar: ”Vi har strävat efter ett modernt och samtidigt enkelt uttryck, som harmonierar med de befintliga byggnaderna. Fasader och tak är klädda med koppar och svart zink. Material som får en fin patina och som matchar de många kopparspirorna och infällningarna på Koldingfjord.”

Den inre av de två identiska salarna är inredd med fokus på att skapa optimala förutsättningar för konferenser. Rummen är mycket ljusa med vita väggar och tak. Glasövertäckta orangerier vetter mot söder, perfekt för samvaro.

På bara några sekunder kan salarna mörkläggas och användas för att visa olika audiovisuella medier. Rolf Kjær säger: ”Bra akustik är avgörande i ett modernt konferenscenter, och byggherren valde Troldtekt på grund av materialets överlägsna egenskaper.”