God arbetsmiljö i tidigare industribyggnad

På Amager ligger fackförbundet Ledarnas huvudorganisation i ett stort tidigare industrikomplex. Byggnaderna har etappvis byggts om med stark känsla för både helheten och detaljerna

Troldtekt, Ledernes KompetenceCenter
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

I Ledarnas KomptensCenter på Vermlandsgade har man samlat en rad funktioner för administration, konferenser och utbildning. Senaste nybyggnationen är Ledarnas MötesCenter, där man satsat på en bra inramning speciellt för korta och informella möten och för möten med större grupper under hela dagar.

Inredningen är designad med säker hand för alla typer av mötesrum, lounger, kreativa rum och reception. Spår av platsens historia som industribyggnad har bevarats och går som en röd tråd genom möteslokalerna. Det är speciellt de råa betongmurarna och de murade väggarna som lämnats kvar, utöver det råa betonggolvet.

Stämningsfyllda rum

Ett genomgående element i inredningen är några mobila glasväggar med svarta ramar, som tillsammans med ljusblå akustikgardiner ger en elegant helhet, som samtidigt är flexibel. Det är i hög grad materialen som ger den intima stämningen och de karaktärsfyllda rummen.

För att säkerställa goda arbetsförhållanden har man valt Troldtekt-tak i färgen naturgrå och en bra och varierad belysning som tillsammans uppfyller kraven både på akustikreglering och ljusförhållanden. Den centrala gångzonen och de enskilda rummen är klädda med trälister som ger gångzonen ett varmt intryck och gör zonen till ett viktigt rum som binder samman möteslokalerna.

H+ARKITEKTER har stått för den gradvisa ombyggnaden av Ledarnas KompetensCenter, och de har haft en nära dialog med Ledarnas organisation om allt från helheten till de minsta detaljerna. Den fina rumsliga variationen i MötesCentret är ett bra uttryck för hur man utnyttjat platsens potential och användarnas behov i vardagen.