Välkomnande miljö med snygg design

På arkitekt- och konsultfirman Mandrup i danska Viborg välkomnas man av Troldtekt akustikplattor baserade på den koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEM™.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Arkitektbyråns nya lokaler är ljusa och fräscha, men i vissa utrymmen var akustiken anmärkningsvärt dålig. Troldtekts produkter, som redan var välkända för företaget, installerades därför i tre av rummen. Till en av korridorerna valdes Troldtekt line design med gråmålad yta, en produkt som också är mycket populär i nya bostäder. I entrén och mötesrummet användes inramade ytor med Troldtekt curves i naturgrå. Det är en välbekant Troldtektprodukt, som samtidigt är helt ny, eftersom plattorna är tillverkade av FUTURECEM, som ger 30 % mindre koldioxidutsläpp.

Många fördelar

I mötesrummet, där det är högt i tak, användes en mycket elegant lösning bestående av två stora inramade ytor med Troldtekt curves (3,0 x 4,8 meter och 3,6 x 3,6 meter). Därmed uppnåddes önskad akustisk effekt. De nya Troldtekt curves-plattorna är tillverkade av FUTURECEM, som utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. Den kalcinerade leran ger de råa plattorna en nyans som skiftar i brunt, vilket ger en antydan om produktens miljövänliga egenskaper. I entrén och mötesrummet bidrar plattornas varma färgton till att skapa en mer välkomnande känsla. Färgskiftningarna framhäver dessutom de frästa spåren i plattorna.

De nya Troldtektplattorna är tillverkade av trä och FUTURECEM, och själva produktionen av plattorna i Troldhede sker med förnybar energi. Sett till hela produktens livscykel har Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM ett koldioxidavtryck som är 26,4 procent lägre än Troldtekt baserat på grå cement. De har dock samma goda egenskaper vad gäller akustik, hållfasthet och brandsäkerhet som klassiska Troldtektplattor.