Holistiskt akustikkoncept i IT-verkstad

I kontors- och verkstadslokaler med många olika användningsområden är det lika viktigt med maximal flexibilitet som behaglig akustik. Detta kan åstadkommas med ljudabsorberande designlösningar av hög kvalitet.

Photo: Mark Niedermann Photography

Bullriga miljöer med distraherande och störande ljud kan göra det svårt eller till och med omöjligt att koncentrera sig på arbetet. Det är just den här problematiken som arkitekterna på ansgar staudt architekten har fokuserat på vid inredningen av en IT-verkstad i Muttenz strax utanför Basel, Schweiz. Utifrån ett holistiskt akustikkoncept har de skapat en imponerande ljudmiljö som främjar effektivt arbete.

Den tidigare tomma kontors- och lagerlokalen på 200 kvadratmeter har delats in i olika zoner för kontorsarbete, socialt umgänge, möten och montering. Zonerna ligger visserligen nära varandra, men är avgränsade med hjälp av ett smart skiljeväggssystem.

Mitt i lokalen ligger möteszonen, som bildar en gräns mellan själva verkstaden och umgängeszonen med pentry, vilket bidrar till en bättre rumsakustik. Längs med fönstren finns två öppna kontorsytor separerade med skiljeväggar.

I alla delar av lokalen tillhandahålls strömförsörjning och nätverksuppkoppling via takkanaler, som dessutom kompletteras av flexibla, textilbelagda kabelkanaler. Runda armaturer jämnt fördelade över hela taket säkerställer bra belysning.

Designlösningarna Troldtekt line och Troldtekt line design är en viktig del av akustikkonceptet och fyller dessutom en estetisk funktion. Stora delar av vägg- och takytorna är klädda med dessa akustikplattor i färgen grå. Plattornas färg passar perfekt till alla ytor, material och övrig utrustning i den stora lokalen och skapar en harmonisk kontrast till det mörkbruna golvet med träkänsla.

Akustikplattorna ger inte bara en optimal akustik och ett behagligt inomhusklimat, utan uppfyller dessutom de högsta kraven på ljusisolering och brandskydd. De är dessutom hållbara, eftersom de är gjorda av certifierat trä – som är en helt naturlig råvara – och cement av danska råvaror.