Med känsla för byggnadens historia

Fastighetsbolaget Olav de Linde har precis byggt ut sitt huvudkontor i Frichsparken, ett område i Århus där det tidigare tillverkades lokomotiv och andra järnkonstruktioner.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Olav de Lindes verksamhet går på högvarv och de behövde därför utöka antalet kontorsplatser i Århus. I samband med detta har hela lokalen moderniserats, bland annat med förbättrad akustik i mötesrummen.

Akustikplattorna Troldtekt line design med vågräta, varierande spår har installerats på en sammanhängande yta som förbinder tak och väggar. Den här lösningen ger ett behagligt lugn i mötesrummen, både akustiskt och visuellt, och bidrar samtidigt till en uppdaterad design. En elegant detalj är att man har placerat ljuskällor bakom vissa av plattorna, vilket understryker att Troldtekts produkter inte sitter direkt mot väggarna utan är en del av möblemanget. Troldtekt line design har oregelbundna ”avbrott” i spårens annars regelbundna mönster, och denna variation framhävs med hjälp av armaturer parallellt med linjerna.

Klassiskt inslag

Även i övriga kontor och korridorer har man använt Troldtekt akustikplattor, med armaturer inbyggda i taket på ett mycket genomtänkt sätt. Troldtekt-plattor är ett klassiskt inslag när Olav de Linde omvandlar industribyggnader, men i Frichsparken har de placerats en bit från väggarna och fungerar därmed även som inredningsdetaljer.

Överallt på kontoret ser man exempel på återanvända material i form av fönsterpartier, stålplåt, lampor och möbler. Byggnadens historia exponeras och förmedlas som en del av inredningen. Samtidigt har företaget ett ständigt fokus på hållbara lösningar och vill hela tiden hitta nya sätt att använda material på.