Renovering med respekt för byggnadens karaktär

Försäkringsbolaget PFA:s huvudkontor i Nordhavn i Köpenhamn har totalrenoverats. Nordhavn är en stadsdel under utveckling och byggnaden – Marina Park – har nu öppnats upp mer mot omgivningen.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Renoveringen har gett nytt liv åt den karaktäristiska kontorsbyggnaden i rött tegel, vilket märks både utvändigt och invändigt. De aspekter som har krävt flest åtgärder är inomhusklimat, arbetsmiljö och inredning. Dessutom har nya invändiga gångbroar gjort det enklare att ta sig mellan olika delar av byggnaden. Byggnadens bottenplan, som tidigare användes till parkering, har nu delvis byggts om till en ny, öppen undervåning med bland annat huvudentré och mötescenter. Här finns också en ny hörsal och ett gym, båda med vita Troldtekttak och stora fönsterpartier ut mot den omgivande stadsmiljön.

Förbättrat inomhusklimat

På bottenvåningen finns ett nytt kök med tillhörande matsal på första våning. Tidigare låg båda dessa faciliteter högst upp i byggnaden. I den stora matsalen har man också installerat Troldtekttak, vilket ger en bra akustik. På den översta våningen, där det tidigare fanns matsal och gym, har man nu arbetsytor och stora mötesrum med snedtak och vacker utsikt över Nordhavn. Även här har man använt Troldtekt, precis som i delar av kontorslokalerna. Här märks det goda inomhusklimatet extra tydligt, med förbättrad ventilation, nya fönster (med smalare karmar) samt bättre solskydd och belysning. Akustiken är självklart också en viktig faktor när det gäller att skapa en bra arbetsmiljö. Renoveringen av den stora byggnaden har varit en lång process, som har resulterat i en DGNB-certifiering på silvernivå.

Ventilationen har placerats på taket och nya byggnader har lagts till mellan pelarna på bottenplan, vilket har gett Marina Park ett mer välkomnande intryck.