Cementbundna träullsplattor i Australien

Himmel Interior Systems har levererat cementbundna träullsplattor till ett fantastiskt projekt som bidrar till att forma framtiden samtidigt som det reflekterar över det förflutna i en välkänd hamn.

Bra akustik på arbetsplatsen med akustiktak från Troldtekt
Photo: Sam Noonan

Walter Brooke Architects har nyligen avslutat byggnationen av en ny kontorsbyggnad i sex våningar i Port Adelaide som kostat 24 miljoner euro. Hamnen ligger i den nordvästra delen av delstaten South Australias huvudstad Adelaide och har en rik historia som industrihamn. Byggnaden ingår som en del av delstatsregeringens arbete med att omvandla området till en dynamisk och modern stadsdel. Den nya kontorsbyggnaden i Port Adelaide ligger vid vattnet och intill den legendariska bron Birkenhead Bridge. Man räknar med att denna byggnad snabbt kommer att bli en katalysator för en dramatisk förnyelse i området.

Även om samtida estetik var viktig, var det inte det enda man tog hänsyn till i denna moderna myndighetsbyggnad, genom att arkitekterna med sin formgivning också har hyllat områdets historiska karaktär och industriella förflutna. De har ritat en plats som uppmuntrar samarbete och flexibilitet. Den skapar förutsättningar för ett rörligt arbetssätt på en stimulerande arbetsplats som återspeglar platsens råa och industriella karaktär. Byggnaden har klätts i tegel, exponerad betong och strukturerat glas. Plåt och rep refererar till hamnens maritima historia medan öppna verksamheter på platsen skapar mer av en lagerkänsla. En kombination av återvunnet och obehandlat virke ger värme medan belysning och mjuk inredning har valts för att skapa en mer hemtrevlig känsla.

Material med hög hållbar och akustisk prestanda har använts genomgående. Troldtekts takplattor i cementbunden träull dominerar och har satts upp i svart, vitt och naturträ. Takplattorna har levererats av Himmel Interior Systems och ger taket utmärkta egenskaper som klarar att kombinera en tyst, öppen planlösning med diskreta privata kontor. Viktigt är också att de bidrar med en naturlig rustik värme, vilket är en blinkning till hamnens historiska hantering av timmer. För att kunna ta vara på takhöjden har man använt innovativa material som optimerar akustiken. Allt detta skapar en neutral, naturlig och intressant palett med industriella strukturer som ger en unik arbetsmiljö som inte stör den fantastiska vyn ut över vattnet i hamnen.

Byggarbetet pågår för närvarande och utförs via en design- och byggupphandling där Walter Brooke arbetar med byggnadsentreprenören Hansen Yuncken. Projektet upphandlades ursprungligen av regeringen i South Australia (DPTI) som en öppen intresseanmälan och tävling för fastighetsutvecklare att leverera en kontorsbyggnad för hundratals personer. Walter Brooke samarbetade med fastighetsutvecklaren epc.Pacific när deras designkoncept var det som blev utvalt bland ett tjugotal andra förslag. Den omfattar huvudbyggnaden och utformningen av tre våningar, som var och en består av 1 890 kvm kontorslokaler. Inredningen har utformats för så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt (Activity Based Working, ABW) för 500 statligt anställda på två olika myndigheter, som kommer att flytta in i byggnaden från olika platser i Adelaide-området.

En myndighet kommer att sitta på två våningar, medan den andra arbetar på en annan. Båda kommer att dela ett gemensamt designtema som bygger på en kontextuell och kulturell koppling till stadsdelen Port Adelaide. Strategin för myndigheternas respektive arbetsplatsstrategier kommer emellertid att följa olika metoder för att tillgodose de tydliga och individuella myndighetskraven.

En myndighet kommer att arbeta i en verkligt aktivitetsbaserad arbetsmiljö, medan den andra kommer att följa en mer traditionell, teamfokuserad team-zonmodell med avsikt att bli en ABW i framtiden när arbetsmetoderna förändras och utvecklas. Eftersom projektet är utvecklardrivet med delstatens myndigheter som långsiktiga hyresgäster, har Walter Brooke använt sina kunskaper för att se till att inredningen uppfyller hyresgästernas design- och kvalitetsförväntningar inom utvecklarens specifika budgetramar. Arkitekterna har också varit proaktiva i att säkerställa att lokal upphandling i linje med delstatsregeringens deltagarpolicy genomförts.