Arkitektfirma tar täten

Randers Arkitekten har förvandlat byggnaden där arkitektfirman har sina lokaler från en ren kontorsbyggnad till en blandning av kommersiella lokaler och exklusiva bostäder. Det hela har gjorts med stort fokus på ett grönt och hållbart arbetssätt, och bolagets lokaler har nu klassificerats som Danmarks första arkitektfirma i ett aktivhus.

Akustiktak från Troldtekt i kontors- och företagsbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

UPCYCLE by Randers Arkitekten bildar ramen för arkitektfirmans utökade lokalyta en trappa upp där kontorslokaler, mötesrum, VR-rum och ett integrerat showroom finns. Ända från start har  projektet haft väldigt höga ambitioner avseende både hållbarhet, arbetsmiljö och miljösmarta åtgärder. Samtidigt har det funnits ett starkt fokus på att integrera de 17 globala målen, bland annat genom valet av material.

Från arkitektfirmans befintliga lokaler på bottenvåningen leder den nya lärtrappan om de 17 globala målen upp till de nya lokalerna. Trappan är tillverkad i ek från hållbart skogsbruk och är designad så att den ska kunna demonteras och återanvändas någon annanstans.

Arkitektfirmans lokaler en trappa upp är inredda och byggda med hållbara material som stödjer de globala målen, och används som showroom för att inspirera kunder och partners.

Nyckelorden har varit hållbarhet, återbruk och de 17 globala målen. Till exempel har tång använts för att isolera väggarna, och de nya köken, lamporna och möblerna är tillverkade av återvunnen plast, hushållsavfall och gamla fiskenät. Dessutom har man valt att behålla så mycket som möjligt av det som redan fanns. De sänkta ljudabsorberande innertaken har tagits bort så att man nu ser de vackra betongtaken. Därför blev det nödvändigt att skapa en ny typ av akustikreglering.

Toalettkärna klädd i Troldtekt line design

För att skapa en estetisk och akustisk balans i förhållande till de hårda väggarna, taken och golven en trappa upp, har Randers Arkitekten valt att klä sin centralt placerade toalettkärna med Troldtekt line design akustikplattor. Troldtekt line design har ett modernt och varmt uttryck och bidrar samtidigt till ljudabsorptionen i rummet.

Känsla för detaljer

Valet föll på Troldtekt line design med ett varierat mönster av frästa spår som ger ett visuellt liv i lokalerna, så att uttrycket ständigt ändras beroende på vilken väggyta man betraktar.

Den har frästs/beskurits längs kanterna i taket och ner längs golvet, där en golvsockel i bambu har integrerats på ett synnerligen elegant sätt. Dessutom har alla vägguttag och strömbrytare frästs ut så att de på ett fint och diskret sätt blir en del av designlösningen utan att ta för mycket fokus eller uppmärksamhet. I alla hörn längs toalettkärnans sidor har Troldtekt line design-akustikplattor elegant fogats samman, vilket tillför en fin detalj till helhetsuttrycket.