Genomtänkt arkitektkontor

Arkitektbyrån Sand & Lundgaard i danska Grindsted har flyttat till större lokaler, där de har kunnat påverka inredningen för att visa kunderna hur de ser på modern byggnadsdesign.

Kontoret utgörs av ett stort rum, där alla medarbetare sitter tillsammans och enkelt kan dela information och idéer. Härifrån leder en dörr till ett väl tilltaget mötesrum. Dessutom finns det en lounge för mer informella möten, ett telefonrum, ett lunchrum och ett biutrymme.

Arkitekten och delägaren Ole Sand Kristensen berättar att kontoret ligger i ett före detta snabbköp, vilket idag endast de ljusa klinkerplattorna på golvet skvallrar om. Till taken har man valt Troldtekt v-line med FUTURECEM, som har stor inverkan på helhetsintrycket.

Akustiken är en viktig faktor såväl i arkitekternas dagliga arbete som under kundmöten. Troldtekt med FUTURECEM är dessutom ett miljömedvetet val, eftersom produkterna delvis är tillverkade med lera istället för cement och därmed har ett avsevärt lägre koldioxidavtryck. Dessa akustikplattor ger en varmare och mer levande yta.


Långa linjer

Takytan är densamma i alla rum, vilket knyter ihop inredningen och skapar en känsla av lugn.

De kontinuerliga linjerna i Troldtekt v-line bidrar ytterligare till den enhetliga takytan. Man har valt att låta v-spåren gå längs rummets bredd, medan skarvarna mellan plattorna följer rummets längd. Andra enkla designlösningar är till exempel trä på vissa väggar, en snyggt färgsatt fondvägg och en avgränsande multimöbel mitt i rummet. Inredningen upplevs därmed som genomtänkt och fyller både en estetisk och praktisk funktion.

Sand & Lundgaard har många olika typer av kunder, både privata och offentliga. Oavsett uppdrag är det viktigt med fokus på bra akustik och nya, hållbara material, vilket det nya kontoret är ett bra exempel på.