Innovativ kontors- och laboratoriebyggnad utmärker sig när det gäller hållbarhet

Vid uppförandet av Space i Lund har det ställts krav på hållbarhet i allt från materialval till energioptimering, och byggnaden utmärker sig genom att ha ett nettoutsläpp av CO2 på noll. I byggnaden har man valt flera Troldtekt-lösningar.

Troldtekt akustiktak i företagsbyggnad

I den nya stadsdelen Science Village i nordöstra Lund i södra Sverige stod fastighetsbolaget Wihlborgs kontors- och laboratoriebyggnad Space färdigt hösten 2023 som det första projektet. Från början var Space tänkt att vara ett hotell, men på grund av förändringar på marknaden blev det ett kontorshus. När havremjölksjätten Oatly visade intresse för laboratorieinredning togs även detta med i planeringen av byggnaden.

Wihlborgs ambition var att skapa en byggnad som andas framtid och hållbarhet och blir en ikonbyggnad för Science Village. Och Space har just blivit en naturlig mittpunkt för stadsdelen med sitt läge och sin spektakulära arkitektur, där forskare och företag utvecklar framtidens hållbara lösningar på 6 300 kvadratmeter .

Efter att ha ritat byggnaden i rent trä och ren betong föll valet på trä som det primära materialet. På utsidan av byggnaden har man monterat ytterväggar av glas samt ett glastak som släpper in dagsljus stora delar av dagen. Inne i själva byggnaden finns ett stort och öppet atrium som förbinder byggnadens våningsplan som har öppna balkongmiljöer. Förutom att rymma arbetsplatser för företag och laboratorium erbjuder Space även omklädningsrum för dem som cyklar dit, loungemiljö samt en restaurang längst ner i byggnaden som både medarbetare i byggnaden och besökare kan besöka.

Ett krav för Science Village är att alla byggnader ska rymma någon form av innovation. I Space har Wihlborgs utvecklat och installerat sin egen energiinnovation, en avancerad kylvärmepump som tillsammans med det befintliga värme- och kylsystemet återvinner den överskottsvärme och -kyla som skapas i huset och återanvänder denna. Dessutom finns solceller på byggnadens tak. Wihlborgs kan fjärrstyra byggnaden och följa med i vad som händer.

Space lever upp till de allra högsta kraven på hållbarhet i allt från materialval till energioptimering och utmärker sig genom ett nettoutsläpp av CO2 på noll. Byggnaden är som första byggnad med laboratorieinredning även NollCO2-certifierad av Sweden Green Building Council, vilket var ett mål för Wihlborgs från projektets början. NollCO2-certifieringen har lett till att Space har blivit en del av ett pilotprojekt som ska sätta en baslinje och gränsvärden för projekt med laboratorieinredning. 2023 vann byggnaden det prestigefyllda priset ”Årets NollCO2-projekt” vid Sweden Green Building Awards.

En bra arbetsmiljö med avseende på luftkvalitet, akustik, rörelse, kost och sinnen är också i fokus hos Space och därför blir byggnaden även certifierad enligt standarden WELL och slutligen även enligt standarden Miljöbyggnad Guld. Troldtekt bidrar positivt till poängen i båda certifieringarna. 

 

Karaktärsfulla akustiklösningar

I byggnaden har man valt flera av Troldtekts akustiklösningar.

I det stora öppna atriet skapar designlösningen Troldtekt tiles ett lekfullt mönster av kvadratiska plattor med frästa enkelriktade spår, medan designlösningen Troldtekt line har valts till balkongmiljöernas ytor, som vetter ut mot atriet. Båda designlösningarna bidrar visuellt till byggnaden med sin egen design och hjälper samtidigt till att absorbera efterklangen i det stora, öppna rummet.

I andra av byggnadens tak har man monterat klassiska Troldtekt akustikplattor i synliga skensystem. Till alla akustiklösningar har man valt färgen naturträ, som samspelar bra med byggnadens primära material trä och även ger värme mot vita ytor och atriets grå golv.