Omvandling med stora kontraster

I dag är det en spännande och inspirerande arbetsplats med öppen planlösning och rikligt med dagsljus. Men från början var det en industribyggnad, vars ursprungliga karaktär har bevarats i den moderna kontorsmiljön.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. kontorsbyggnader
Photo: Helene Høyer Mikkelsen

I denna före detta margarinfabrik i stadsdelen Trøjborg har Sweco nu sitt Århuskontor. De har själva stått för renoveringen, där betongkonstruktionerna och shedtakets fönsterband har bevarats. Byggnaden har isolerats till modern standard, och vid ombyggnad och inredning har målet vara att följa FN:s globala hållbarhetsmål. Därför har man bland annat återanvänt en hel del möbler.

Dagsljus

De cirka 180 medarbetarna sitter i ett öppet kontorslandskap längs byggnadens fasader. Därmed får de dagsljus både från tak- och fasadfönster. Mitt i byggnaden ligger ett antal mötesrum i olika storlekar, men det finns också mer informella platser med sittgrupper för möten eller fördjupning. Här möts medarbetare från olika avdelningar vid kaffemaskinen för att utbyta tankar och erfarenheter. De större mötesboxarna har dessutom takfönster, så att de får ljusinsläpp från flera håll. Här är inredningen varm och välkomnande, vilket står i kontrast till det öppna kontorslandskapets mer luftiga känsla.

Balans

Boxarna är utplacerade som möbler i det stora rummet och designade med fokus på rymd och struktur. Träkonstruktionerna ger en rå industrikänsla, medan de integrerade Troldtekt line-plattorna ger ett mer precist intryck. Troldtekt-plattornas matta yta står dessutom i kontrast till de blanka betonggolven.

Troldtekt har valts till många ytor, som innertak och mötesboxarnas ytter- och innerväggar, för att säkerställa god akustik och en behaglig arbetsmiljö. Samtidigt skapas en bra balans mellan den imponerande industriella miljön och den mänskliga aspekten, där de strukturerade ytorna ger en naturlig närhet.

– Det har varit motiverande att själva få stå för omvandlingen av byggnaden och inredningen av vårt nya kontor. Vi är stolta över den varsamma renoveringen och gläds över att få visa upp kontoret för kunder och kollegor. Gamla industribyggnader utstrålar en speciell energi, säger Steen Gissel, marknadschef och arkitekt på Årstiderne Arkitekter.