Iscensatt dagsljus

Det var i Østbirk, att fönstertillverkningen grundades 1946, och nu kan man följa berättelsen om VELUX och vägen till byggande med mer dagsljus och bättre inomhusklimat. VELUX Collection i den danska staden Østbirk är både informationsförmedling och en estetisk upplevelse på en och samma gång.

Akustiktak från Troldtekt i kontors- och företagsbyggnad
Photo: Architect Helene Høyer Mikkelsen

”Bringing Light to Life” är temat för det nya showroomet, som ingår i VELUX Collection i Østbirk. Byggnaden är en äldre fastighet i rött tegel som på ett imponerande sätt har gjorts om till en historisk utställning och med dagens möjligheter och fönstertekniker för att få in dagsljus i bostäder.

I showroomet har man delvis tagit bort innertaket och skapat ett rum med öppet till nock, och naturligtvis använt VELUX-fönster i rad i hela taket så att dagsljuset kan strömma in. Runt ett samlande bord står en hög konstruktion som med sina snedställda pelare illustrerar snedställda takytor, som ramar in fönstren. Här har de senaste tekniska och designrelaterade möjligheterna inom VELUX-fönster ställts ut. En mycket elegant scenografi, där rummets elektriska ljus är inbyggt och framhäver rummets presentation av dagsljuset.

Fokus på inomhusklimatet

För VELUX handlar takfönster även om ett bra inomhusklimat. Det är avgörande för miljön i en bostad att fönstren är mycket täta och kan öppnas för att släppa in frisk luft. I Bringing Light to Life har man inrett med vita Troldtekt akustikplattor i taken och på rummets gavlar, vilket även ger en behaglig akustik i rummet och därmed ett bra inomhusklimat.

I den ena änden av rummet ligger praktiska faciliteter och mitt emot finns ett mötesrum med glasväggar, som gör att rummet hänger samman med rummet med dubbel takhöjd. VELUX-röda stolar står i snygg kontrast till den annars enkla och vita inredningen.

På den höga gaveln med Troldtekt-paneler hänger en serie skärmar som en mosaik, och här kan man visa skiftande bilder av exempelvis referenser med VELUX. Kombinationen av blanka skärmar, rustik vägg och Troldtekt akustikplattor är ännu en fin detalj i rummets design.

Troldtekt mottog 2017 Bygningskomponentprisen av VILLUM FONDEN och VELUX FONDEN. I samband med utdelningen av priset sades följande:

”Troldtekt akustikplattor är ett föredömligt exempel på hur ett förhållandevis enkelt byggelement med få användningsmöjligheter har vidareutvecklats, så att plattorna idag kombinerar estetik med funktionalitet och kan användas på många olika sätt för byggnation. I kombination med Troldtekts klara miljöprofil och dokumenterade arbete med hållbarhet skapar byggelementet ett stort värde både för de som bygger och för användarna.”