Udviklingscenter med grön dagordning

Vestas Technology R&D Udviklingscenter på Vestjylland är den första platinumcertifierade LEED-byggnaden på dansk mark. Huset är ritat av arkitektfirman aarhus arkitekterne a/s som med hjälp av solens strålar har skapat en hållbar byggnad som främjar idéer om framtidens vindkraftverk.

Troldtekt Vestas in Lem SE
Photo: aarhus arkitekterne a/s

Vid sidan av den befintliga produktionshallen nummer 9 i det stora Vestas-komplexet i Lem har Vestas Technology R&D Udviklingscenter vuxit fram som en arkitektonisk symbol för den gröna dagordning som företaget varit fanbärare för i många år.

– Sett utifrån liknar byggnaden ett traditionellt industrikomplex i grå betong, men skenet bedrar. Därinne tänker man stora tankar. Det är här som ingenjörer och andra energiexperter utvecklar framtidens vindkraftverk – och det inom mycket hållbara ramar, säger Michael Green från aarhus arkitekterne. Han var projektledare för byggnaden som blev klar 2010.

Dokumenterad hållbarhet

Vestas Technology R&D Udviklingscenter är den första byggnaden i Danmark som har blivit certifierad i kategorien platinum i det amerikanska hållbarhetsprogrammet LEED. LEED är ett av världens tre ledande frivilliga certifieringsprogram som bland annat poängsätter byggnader beroende på hur resursförbrukande de är och hur medarbetarnas arbetsförhållanden har integrerats i projektet. LEED certifieras även i kategorierna guld, silver och brons.

– Förutom att säkerställa att både rum och fönster placeras på ett bra sätt så att energin från den passiva solvärmen utnyttjas optimalt, har vi även arbetat med att skapa en inbjudande arbetsmiljö och inomhusklimat – exempelvis med vilorum, informella mötesplatser och touch down-arbetsplatser, säger Michael Green. Han har under hela processen haft ett nära samarbete med ingenjörer från Rambøll, som är en av de få LEED-bedömarna i Danmark, och som har utfört många tester och mätningar före, under och efter byggfasen.

Arkitektur med vingars sus

Vestas-byggnaden består av två funktionsuppdelade avdelningar ‒ en med kontorsplatser och möteslokaler och ett gemensamt utrymme med reception, väntrum, matsal, innergård och terrass. Man har arbetat med flytande övergångar mellan de enskilda avdelningarna för att säkerställa optimala ramar för projektarbete och för att bjuda in till kunskapsutbyte. Ju längre medarbetarna rör sig från det gemensamma utrymmet desto mer lugn och ro får de för fördjupning. Man har valt ljusa Troldtekt akustikplattor i ultrafin struktur till alla tak med undantag för kök och omklädningsrum.

– Troldtekt är fantastiskt bra för att reglera akustiken men plattorna tillför även struktur och värme till rummen och fungerar som en kontrast till den mer reserverade utsidan. Och så är de tillverkade av naturmaterial som passar perfekt in i byggnadens hållbarhetstema, säger Michael Green.

Ett utmanande sätt att arbeta på

Hos aarhus arkitekterne har man arbetat med hållbara byggnader i många år. Här ser man de tre certifieringsprogrammen – amerikanska LEED, brittiska BREEAM och tyska DGNB – som ett bra sätt för byggherrarna att säkerställa synlig dokumentation av sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer i byggnaden.

– När man arbetar med LEED, som i det här projektet ska allt mätas och vägas. Det är en utmanande och dokumentationstung process där vi hela tiden har en lång checklista som vi ska testa lösningarna mot, säger Michael Green. Han understryker att man ska ha ett kreativt synsätt när det gäller de här uppgifterna som ofta är utmanande i form av krav på material och resursförbrukning.

Först när byggnaden stod helt färdig 2010 kunde Rambøll skicka all dokumentation till amerikanska U.S. Green Building Council, som är certifieringsprogrammets högsta myndighet. Byggnaden blev LEED-certifierad i kategorin platinum, som är den högsta utmärkelsen.