Kontorsbyggnad vid Gærtorvet

Carlsberg Byen håller på att utvecklas till en levande och omväxlande stadsdel. Den nya byggnaden i korsningen mellan Vesterfælledvej och Ny Carlsberg Vej delar av området och skapar en ny torgyta.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Vismas nya kontorsbyggnad har fått namnet E.C. Hansen Hus efter Emil Christian Hansen, en pionjär inom jästforskning som arbetade på Carlsbergs laboratorium. Den ligger dessutom, passande nog, på Gærtorvet (”jästtorget”). Även om det byggs mycket nytt i Carlsberg Byen, så är man noga med att visa respekt för områdets historia och arkitektur. E.C. Hansen Hus har därför uppförts i tegel med eleganta detaljer och patinerad mässing, precis som stadsdelens äldre byggnader.

Bottenvåningen har en öppen karaktär med flera ingångar och mycket glaspartier. Sedan följer tre mer massiva våningsplan med kontor och längst upp stoltserar ett penthouse. Byggnadens fasad ger ett både gediget och varierat intryck. De två gårdsytorna och atriet lyfts fram med hjälp av lodräta lameller i fasaden mot Vesterfælledvej.

Interiör med kontraster

Den 16 000 kvm stora byggnaden har en enkel planlösning med ett atrium intill huvudentrén och gårdsytor på båda sidor. Rummens olika karaktär ger en visuell variation, vilket gör det enklare för byggnadens användare att orientera sig och dessutom bidrar till ett generöst dagsljusinsläpp. Samtliga tak är försedda med grå Troldtektplattor som ger bra akustik och en behaglig atmosfär i den annars öppna och industriella interiören med synliga installationer i taket och råa betongväggar. Alla våningar har trägolv, förutom bottenvåningen. Här ligger också matsalen, med möjlighet att sitta och äta både i atriet och på uteplatsen vid torget.