Musikalisk berättelse i tegel, betong och trä

När Jørn Utzon 1968 fick i uppdrag att rita en ny kyrka i Bagsværd frågade han prästen: ”Hur skapar man ett heligt rum?” Prästen svarade: ”Du skapar inte ett heligt rum, det är något du helgar. Det kan vara var som helst, till exempel under ett träd.” Därmed fick Utzon fria händer att skapa ett mästerverk utan motstycke i modern dansk arkitektur.

Troldtekt, Aarhus valgmenighed
Photo: Thomas Mølvig, architect

I Åbyhøj har man byggt en ny kyrka till Aarhus Valgmenighed. Här handlar det inte heller om en traditionell kyrkobyggnad utan snarare om ett informellt församlingshus för människor som delar samma tro och samma värderingar. Utifrån sett är byggnaden en fin skulptur i rött tegel med många fina detaljer i murverket. Man har använt så kallade Flexstone, som har ett alternativt format och är lite lägre, vilket gör det möjligt att låta förbanden gå på alla sidor och kanter.

Det är arkitekt m.a.a. Kjeld Ghozati från E+N Arkitektur, som har ritat den nya kyrkobyggnaden. Kjeld Ghozati inspireras mycket av Utzon. Både i sin innovativa inställning till byggteknik och i sina principer för att skapa uttrycksfulla konstruktioner genom små variationer av identiska element. Kjeld Ghozati kallar det med sitt eget uttryck för ”musikalisk strukturalism”. Formatet Flexstone är också hans uppfinning.

Den stora berättelsen

Kyrkosalen stod klar 2010. Själva kyrkorummet är egentligen ganska rått i sitt uttryck. Speciellt de första åren efter att det var färdigbyggt var det nästan asketiskt som en lagerhall med högt i tak. 2015 sattes en bred limträbalkong med extra sittplatser upp på första våningen, och här finns även ett undervisningsrum.

De råa betongkonstruktionerna mjukas upp av Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ, som även har integrerad belysning. Mellan plattorna sitter trälister för att bryta den monotona känslan och förfina uttrycket.

Målningen ”Den Store Fortælling” av Arne Haugen Sørensen avtäcktes 2017 i samband med att Århus var europeisk kulturhuvudstad. Rummet framstår alltså först nu som man på ritkontoret hade tänkt från början.