Folkets hus med högt i tak

På Sønder Boulevard på Vesterbro smälter det som förut var Absalons kyrka in i raden av fasader i rött tegel med enkla torn, men utanför den klassiska välvda entrén är det fullt av barnvagnar och cyklar. Ombyggnaden av den tidigare kyrkan till ett folkets hus har varit en succé ända sedan öppnandet.

Troldtekt Absalon kirke
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Men det råder inget tvivel om att det har varit en kyrka. Och ändå ... Det påminner om ett vardagsrum i stor skala, där hela familjen har samlats. Med enkla medel har platsen gjorts om till ett mycket flexibelt ”församlingshem” med olika aktiviteter från morgon till kväll.

I Absalon kan man äta, spela schack, yoga, spela banko, besöka skivmässan, dansa och mycket mer. Alla är välkomna och alla är representerade. Det är en plats som känns välkomnande med sin hemtrevliga atmosfär, fina möbler, långa gardiner och höga bokhyllor, som bryter av mot rummets kyrkliga intryck.

Kyrkans rumsliga axel bryts av med en gångbro på fem meters höjd längs den ena väggen. På så sätt har man skapat flera utrymmen för umgänge och från övervåningen kan man följa aktiviteterna i salen. Gångbron bidrar även till att rama in ingången till köket, som ligger bredvid salen. Undersidan av gångbron är precis som taket i salen klätt med svart Troldtekt, som säkerställer god akustik för alla samtal.

Nu används inte rummet till predikningar och orgelmusik (efterklangstiden var över 11 sek.), utan till sociala möten som exempelvis gemensam middag för 250 personer. Konstnären Tal R har färgsatt Absalon invändigt, så att innemiljön och utemiljön står i kontrast till varandra. Färgerna är kraftfulla och dominerar hela huset som därmed har tappat sin högtidliga känsla och istället bildar en ram för social samvaro och en brokig palett av aktiviteter.