Glashus med rum för kreativitet

Teatern Aveny-T på Frederiksberg Allé har en lång historia, men med det nya Væksthuset (växthuset) vill man utveckla verksamheten och attrahera en yngre publik.

Væksthuset är en ny, modern tillbyggnad, respektfullt placerad strax bakom den klassiska, gula byggnaden där teatern har huserat sedan 1919. Trots att det skiljer 170 år mellan de två byggnaderna har man lyckats integrera dem väl arkitektoniskt. Det nya Væksthuset är en lätt och luftig glasbyggnad med stålkonstruktioner och ett inskjutet våningsplan som vetter mot gatan. Det fungerar som ett stort, flexibelt scenrum, som vid behov kan delas upp i mindre rum med hjälp av draperier. Skenor i taket gör det möjligt att skapa svävande scener.

Här finns två nya entréer och en foajé, som förbinder den befintliga byggnadens foajé med det stora rummet. Balkongen är utformad för att kunna användas som studie- och arbetsplats för kulturarbetare, men kan även fungera som scen eller åskådarplats.


Lodräta linjer

För att nå ut till en yngre publik låter teatern unga scenkonstnärer sätta upp föreställningar för andra i samma ålder. Flexibla lokaler är en förutsättning för att teaterverksamheten ska kunna utvecklas. För att skapa en bra teaterupplevelse är dessutom akustiken en viktig faktor, och därför har både tak- och väggytor försetts med ljuddämpande material.

Troldtekt line har använts på scenens bakre vägg och i trappan upp till balkongen samt i den befintliga foajén. Plattornas lodräta spår och de långa draperierna framhäver Væksthusets vertikalitet på ett snyggt sätt. Den övre delen av fasaden mot Frederiksberg Allé har ett spännande mönster av lodräta lister i tombak. Det skapar en snygg arkitektonisk koppling mellan insidan och utsidan.