Aktivitet och liv i godsets gamla lada

Den stora kornladan på Engestofte Gods nära Maribo har förvandlats till en modern multisal, som kan användas till bröllop, fester och konferenser. Ladan fungerar också som samlingsplats för Madens Folkemøde, som samlar hela mat-Danmark.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i kulturbyggnad
Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Jorden sägs vara särskilt bördig här, och därför är Lolland den plats i Danmark som har den tätaste bebyggelsen av gods och herrgårdar. En av dem är den gamla kungsgården Engestofte från 1475, som ligger vid stranden på Maribo Søndersø. Godset har under många år drivits som skogs-, jakt, och lantbruksegendom, men år 2013 påbörjades en totalrenovering av den gamla kornladan, så att Engestofte nu även kan användas till fester, konferenser och evenemang.

På utsidan liknar ladan fortfarande en lantbruksbyggnad, men invändigt har den isolerats så att gästerna slipper frysa. Nya fönsterpartier lyser upp rummet bättre än förr, och ett modernt industrikök och toaletter har byggts. Ovanpå ladans gamla cementgolv har man lagt ett elegant golv av plankor i ekträ, och taket har klätts med Troldtekt försett med lister, som ska påminna om bjälkarna i det ursprungliga stalltaket. Akustiktaket har en viktig funktion i den stora, öppna stallbyggnaden.

– På den högsta platsen är det strax över 11 meter till taket, så vi ville ha en effektiv ljuddämpning för att ladan skulle bli en plats där människor kan lyssna på föreläsningar och samtala. Arkitekt Mette Maegaard och jag fattade omedelbart intresse för Troldtekt när vi letade efter en god akustiklösning, och resultatet är både snyggt och effektivt, säger Bo Bryndum, arkitekt MAA och projektledare för renoveringen av Engestofte Gods.

Matens festival

I det stora öppna rummet berättar alla konstruktioner en historia. Till exempel har man försökt bevara delar från den gamla kornhissen på bästa sätt. Men förvandlingen från lada till multihall vittnar också om att tiden är mogen för att skriva nya historier på det gamla godset. En av dem handlar om natur, mat och matkultur. Engestofte har nämligen utsetts till en plats där hela mat-Danmark kan samlas för att skapa en starkare gemenskap om allt från hav till trädgård och från jord till bord.

Madens Folkemøde, som mötet kallas, hölls för första gången den 10 och 11 maj 2019. Ladan var den primära ramen för debatter, föreläsningar och workshops, men även logen, en mindre lokal i den andra änden av stallbyggnaden, togs i bruk under mötet. På logen finns inget akustiktak, men som en tillfällig akustiklösning satte man upp bullerskärmar med sponsrade Troldtekt akustikplattor. Skärmarna byggdes av elever från en lokal yrkesskola.