Här iscensätts vetenskapen

Experimentarium på Tuborg Havnevej har efter en längre om- och tillbyggnad öppnat igen med 16 interaktiva utställningar och ett nytt arkitektoniskt uttryck, som är direkt inspirerat av naturvetenskap och teknologi.

Troldtekt, Experimentarium
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect & Adam Mørk

Det nya Experimentarium är fullt av kontraster. Experimentarium huserar i de tidigare tapphallarna från Tuborgs produktion och det röda murverket finns fortfarande kvar som en snygg kontrast till de nya våningarna där fasaden klätts med aluminium som genom perforeringar har hämtat inspiration från vågrörelser genom vatten och vind.

Byggnaden ger ett utåtriktat och levande intryck och väcker nyfikenhet ‒ något som blir ännu tydligare när man kommer in. Via en central dubbeltrappa, som kallas Helix-trappan och som är utformad som strängarna i en DNA-molekyl klädd i koppar, kan besökarna gå upp till de olika våningarna och upptäcka alla aktiviteter, och kanske även takvåningen som också den är fylld av aktiviteter. Till takvåningen kommer man även om man går uppför husets andra huvudtrappa, Vektor-trappan, som är det matematiska uttrycket för den räta linjen.

Kontraster

Besöksområdet är totalt 11 500 m² och man räknar med att Experimentarium ska ta emot cirka 500 000 gäster under öppningsåret 2017.

Därför finns det, precis som på en teater, ett stort backstage-område, som består av en matsal, omklädningsrum, verkstäder, kreativa verkstäder och kontor m.m. Totalt 200 människor jobbar på Experimentarium!  Till många av de här faciliteterna, som bland annat ligger i tapphallarna, har man valt att använda Troldtektplattor, främst för att skapa bra akustik.

Den industriella eller på andra sätt råa miljön står i kontrast till de nya elementen i koppar, aluminium och glas men passar in i den kreativa miljön, som präglar personalen på Experimentarium. Troldtekt har även valts till besöksgarderoberna, butiken och gångytorna runt takterrassen. På större ytor, där det finns behov av en lugn yta som kan dämpa akustiken.

CEBRA berättar: ”Vi valde Troldtekt, eftersom strukturen på plattorna matchar det råa uttryck som vi ville ha och eftersom systemet kan demonteras och har dold upphängning. Samtidigt uppfyller systemet ljudkravet.”