Modernt församlingshem i känslig kulturmiljö

Det nya församlingshemmet i byn Bryndum utanför Esbjerg är resultatet av en arkitekttävling där E+N Arkitektur utsågs till vinnare. Byggnaden har uppförts mittemot Bryndum Kirke som är en av Danmarks finaste kvaderstenskyrkor och som påbörjades omkring år 1250.

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt

Sammanhanget är därmed en väldigt känslig historisk miljö där det krävs särskild kompetens för att kunna passa in en ny byggnad. Men projektet blev väldigt lyckat och tilldelades 2020 ett pris av Esbjergs Kommunes Byfond. I motiveringen står det bland annat så här:

- Med församlingshemmet har E+N ritat ett hus som med sitt formspråk, sin materialanvändning och noggrant uttänkta detaljer har en direkt koppling till tusenåriga byggtraditioner. Den traditionella huskroppen i rött tegel, de höga väggarna och det enkla obrutna sadeltaket med tegelpannor påminner om medeltida klosterbyggnader. Leken med mönster i det murade teglet är både modern och har en tydlig referens bakåt i historien.

Församlingshemmet är utformat som tre parallella och inbördes förskjutna längor. Man kommer in från ett litet torg som ligger mittemot den öppna ytan mellan kyrkan och församlingshemmet. Mot sydost öppnar utsikten upp över det öppna och platta landskapet.

Interiör med karaktär

Mittenflygeln binder samman anläggningens funktioner med en arkadliknande och pelarburen gångyta. Ett vackert takfönster lyser upp rummet som sticker ut med sina fyra distinkta pelare i cortenstål. På de sneda takytorna har Troldtekts akustikplattor i färgen naturträ monterats som en fin kontrast till de i övrigt hårda ytorna.

I flygeln mot norr finns prästernas kontor, mötesrum och kök. Härifrån har man även utsikt mot själva kyrkan. Den södra flygeln rymmer framför allt en stor församlingslokal som kan avdelas med en vikvägg. Härifrån kommer man direkt ut till en utomhusterrass. Ovanför de stora glaspartierna i söder har ett vackert taköverhäng byggts, vilket skyddar mot hetta under sommarhalvåret.

I salen finns limträkonstruktioner med dragband som skapar husets form. Församlingsrådet ville ha en stor och pelarfri möbleringsyta, och därför är taksparrarna gjorda med en inåtgående vinkel så att husets form understryks. Återigen har man använt Troldtekt i naturträ som med sina ljusa trälister understödjer arkitekturen både estetiskt och akustiskt.