Lokalt förankrat kulturhus

Den nya Kulturhavn mitt i Gilleleje är en ny samlingsplats för stadens invånare och har i hög grad utformats efter nära dialog mellan invånarna och Skovhus Architects.

Troldtekt, Kulturhavn Gilleleje
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Stadens bibliotek har fått sällskap av Gilleleje Bio och en restaurang. Huset bildar samtidigt grunden för stadens föreningsliv. Därutöver finns det plats för många typer av arrangemang i kulturhuset eftersom inredningen är väldigt flexibel. Exempelvis kan en stor trappa användas för mindre föredrag.

Karakteristiskt för platsen är att inredningen är rå, det är högt i tak och rummen flyter ihop. Även övergången mellan ute och inne är otydlig, vilket innebär att man upplever platsen som inbjudande och i ögonhöjd med gästerna. Kulturhavn Gilleleje ligger vid ett större byggnadskomplex i Gilleleje med butiker och bostäder och namnet kan tolkas som en hamn, där man lägger till och träffar andra människor.

Väl valda material

Med inspiration från hamnens robusta ytor i betong och trä har arkitektbyrån valt betong och trä till
golven inne och ute vid Kulturhavnen. De rustika ytorna ger en fin materialkänsla till huset, precis som husets fasader i trälister kombinerat med glas och betong ger en levande och öppen fasad i en passande skala. Bibliotekets övervåning har vackra golv i ekträ och inredningen är specialdesignad för platsen.

Det skapar en informell stämning och bjuder in till avslappning och fördjupning. Troldtekt i taken valdes på grund av de akustiska egenskaperna, som är mycket viktiga i det här öppna huset. I och runt biografen har man dessutom använt svart Troldtekt på väggarna, som framhäver kulturhusets råa och informella karaktär.