Perfekt akustik och dramatiskt utseende

Det här spännande biblioteket, som har ritats av arkitekterna Happach, ligger i Lubliniec-dalen, en del av Warszawa som stadsledningen de senaste åren har börjat revitalisera. Området är ett kulturellt nav som rymmer de flesta av stadens viktiga offentliga platser.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i kulturbyggnad
Photo: Piotr Skorek Photolicious

Warszawas myndigheter bygger vidare på det kulturella temat – som biblioteket är en viktig del av – och nyligen offentliggjordes vem som får i uppdrag att göra om det centrala torget framför stadens kultur- och vetenskapspalats. Här vill stadsledningen skapa en plats där både invånare och besökare tycker om att vistas, oavsett säsong. Med grönska, nya byggnader och ett attraktivt kulturellt utbud kommer Defilad-torget att fylla en viktig social funktion och göra Warszawas stadskärna mer attraktiv.

Biblioteket ligger nära floden, och från de viktigaste rummen har man fantastisk utsikt över både slottet och vattnet. De södra delarna bjuder på natursköna vyer, och besökarna kan ta sig ner till vattnet via terrasser i olika nivåer. Byggnadens tegel för tankarna till det gamla destilleriet och gården som låg på platsen tidigare, men som förstördes under andra världskriget. Dessa byggnader var ursprungligen en del av slottet och fungerade senare som psykiatriskt sjukhus.

Biblioteket är ett perfekt exempel på en byggnad som funktionellt är helt anpassad för det invändiga syftet, d.v.s. att förvara stora mängder böcker och referensmaterial i olika läsesalar och studierum och flitigt besökas av Warszawas invånare. För att den introverta stämningen ska lättas upp släpper stora fönsterpartier in flödande solljus i vissa rum. 

Och precis som i alla bibliotek är akustiken otroligt viktig. I det här fallet är stora delar av innertaket täckta med Troldtekts cementbundna träullsplattor. I vissa rum kombineras de med vertikala bafflar som skapar en dramatisk tredimensionell effekt i taket. På andra ställen hänger kombinationer av sexkantiga armaturer i taket som kastar ett jämnt fördelat ljus över rummet.

Tillsammans med sin man, Marek Happach, drev Marlena Happach tidigare arkitektkontoret H2 Architekti, som har specialiserat sig på offentliga byggnader, bl.a. biblioteket i Lubliniec. Numera är Marlena Happach Warszawas stadsarkitekt och chef för stadens arkitektkontor.