Träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i kulturbyggnader
Photo: Courtesy of Shikun & Binui