Helgjutet hus med kontraster

Genom invigningen av Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus har man skapat en ny och viktig samlingspunkt för stadsdelen. Ett enkelt arkitektoniskt grepp välkomnar till insidan, och när man väl kommer in viker huset upp sig till en omfamnande och trygg plats.

Troldtekt Tingbjerg Library Culture House
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Stadsdelen Tingbjerg uppfördes på 1950-talet och klassificeras idag som en speciellt viktig miljö att bevara. Förutom fina bostäder i gult tegel finns skola och butiker också med i planen. Mot denna bakgrund har COBE fokuserat på att skapa en byggnad som både passar in med stadsdelens material och dimensioner, och ändå har en egen personlighet.

Byggnaden sitter ihop med skolan vid ingången, men därifrån sträcker sig byggnaden ut mot gatufasaden där ett stort glasparti berättar om aktiviteterna och släpper in dagsljus på alla våningarna. COBE:s holistiska tankar kring huset innebär, att byggnaden ska upplevas som ett helgjutet skal både invändigt och utvändigt. Materialen och utseendet harmoniserar därför i hög grad. 

Trä med svart bakgrund

När man kommer in i byggnaden upplever man den som en helhet. Helgjuten. Man känner livet på alla de öppna våningsplanen, och man får lust att gå på upptäcktsfärd i huset. Intentionerna att skapa en gemenskap och en kulturell samlingspunkt har lyckats. Att vara i ett stort rum och samtidigt ha möjlighet att försjunka i en bok eller ett kreativt projekt kräver god akustik.

Alla vågräta tak är klädda med Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ utom hallen, som är vackert beklädd med trä. Det stora lutande taket och väggar med trälister har svart Troldtekt bakom listerna, vilket tillsammans ger en mycket effektiv ljuddämpning.

Trä är ett genomgående material inomhus, och materialet ger ett starkt lugn till det levande huset, men samtidigt en textur som matchar Troldtekt-plattorna och betonggolven. Kontrasten mellan trä och de svarta Troldtekt-taken förstärker sammanhanget med fasadens kontraster.