Multianvändning och mångkulturella byggnader

Tysværtunet Kulturhus i Norge ligger i Haugesund, den största staden mellan Bergen och Stavanger. Detta lokala centrum för kultur och sport öppnades i början av 1990-talet.

Troldtekt Tysvaertunet Kulturhus
Photo: Sindre Ellingsen

Senare kopplades det ihop med en annan ny byggnad, känd som Aksdal Aktivitets- och Omsorgscentrum, ett lokalt aktivitetscentrum för äldre. Båda projekten ritades av arkitekterna Viknes Bungum och förenades fysiskt via ett kafé.

Tysværtunet var ursprungligen skapat med ett bibliotek, en konsertsal, teater, bio, konsthall, utställningsområde och en ”blackbox”. Senare utökades anläggningen till att också omfatta olika sportaktiviteter, t.ex. en simbassäng, en idrottshall och en klättervägg.

Under 2012 stängdes det tidigare utställningsområdet och man beslöt använda det för utbildning av ungdomar. Det kallas Kulturskolan, och omfattar olika kulturella aktiviteter och musik. Området delades upp i fyra rum. Ett kopplades till biblioteket, två rum används för repetitioner och det fjärde för möten och som lagerlokal. Alla områdena kopplades sedan till det befintliga centrala området.

Med så många olika aktiviteter kommer ljudnivån att variera avsevärt mellan olika rum. Arkitekterna specificerade därför Troldtekt akustikpaneler för taket och även för väggarna. 

Projektarkitekt Jan Bungum förklarar att han valde 600 x 1200 mm paneler, med fin och ultrafin träullsstruktur. Lamporna och ventilationssystemet är integrerade i taket, och skjutbara fönsterluckor och tunga gardiner används framför fönstren och även på vissa väggar för att öka ljudabsorptionen, särskilt under repetitionerna.

För att återspegla och matcha byggnadens tema, som är en våg byggd av furu, är Troldtekt-panelerna i färgerna naturträ och naturgrå.