Arkitektoniskt hög växel i ny villa

En nybyggd villa i Klampenborg har ritats enligt familjens önskemål, och man har lagt stor vikt vid material och textur. Genom en bra dialog med arkitekten skapades en genomarbetad bostad, där det finns ett tydligt samband mellan rumsutformningen och materialen.

Troldtekt, private home Klampenborg
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

På den stora tomten, intill ett skyddat naturområde, var det upplagt för att rita en långsträckt bostad, som fångar upp terrängen och tar vara på de vackra omgivningarna. Huset är byggt i Kolumba™-sten, och husets tre vinklar markeras tydligt i murverket som en fin detalj. Huset sträcker sig från köket i den ena änden med 2,5 meter till taket till husets andra ände, där takhöjden är 4,5 meter. Här har Kolumba™-stenarna även använts till en integrerad öppen spis. Dagsljuset kommer in i vardagsrummet från alla håll och ger rummet en stämningsfull dynamik under dagen.

Färger från naturen
Troldtekt har valts som ett genomgående takmaterial i rummen. Troldtekt ger en behaglig akustik och passar samtidigt önskemålen om textur och robusta material. Troldtektplattornas format 600 x 2400 mm framhäver husets långsträckta form. På golven ligger antingen breda, mörka plankor eller mörka klinker i formatet 600 x 1200 mm. Från köket till vardagsrummet vinklas huset tre gånger, där tak och golv elegant framhäver de skiftande riktningarna trots det stora formatet. Kolumba™-stenens grå nyanser har inspirerat till valet av Troldtekt i naturgrått, som ger ett vackert sammanhang och samtidigt skapar en fin, grafisk kontrast till husets vita väggar. Arkitektoniskt ger valet av material en extra dimension till husets fysiska ramar, som i hög grad bidrar till att framhäva husets identitet och byggherrens eget avtryck på bostaden.