Kontrastrik bostadsrenovering

En genomgripande renovering har förvandlat detta hus i Klampenborg till en vackert designad bostad med linjer och färgspel både inne och ute som balanserar det varierande med det bestående.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i privatbostäder

 Det är en ovanligt fin kontakt mellan bostadens rum, eftersom vardagsrum och sovrum ligger en halv våning ovanför ingången till köket och de tre barnrummen är placerade i en flygel nedanför. Denna dynamik har familjen byggt vidare på och inrett loft på ovanvåningen som är öppen upp till nocken. Förskjutningen mellan våningarna ger ett längsgående takfönster som tillsammans med de övriga fönsterplaceringarna och form ger en skulptural effekt till huset som helhet. Dessutom har familjen hittat glädjen i färger i hemmet och valt olika färger till golv och väggar som på ett elegant sätt understryker rummens karaktär och funktion.

 

Linjer av ljus

Till den genomarbetade designen hör även svarta Troldtekt-innertak överallt, som har använts utan fas för att skapa en sammanhängande yta. LED-skenor har fördelade över takytan från vägg till vägg och bidrar till att ge taken sin egen design som framhäver taket upp till nocken. I en bostad med öppen anslutning och hög takhöjd har Troldtekt akustiktak visat sig fungera som effektiv ljudabsorbent. De svarta innertaken från Troldtekt står i fin kontrast mot de färgade väggarna och golven. Fönsterkarmar och nischer är tillverkade i trä och ger tillsammans med innertaken ett taktilt tillskott till designen. Även utomhus fungerar träfönstren som en motpol till stålfasadernas kalla, släta ytor med lodräta falsar. Medan de vackra färgerna skapar ett varierande kollage av rum, verkar de svarta taken, stålfasaderna och de genomgående linjerna i tak och fasader som mer konstanta element som ger homogenitet och lugn.