Skolbyggnad med tydlig identitet både inne och ute

Åbybro Skola, som har uppförts på två adresser med besläktade byggnadskroppar, har ett tydligt och igenkännbart uttryck med sitt formade tak, som ramar in de gröna fasaderna.

Troldtekt, Aabybro skole
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Sadeltaket är ett välkänt och starkt arkitektoniskt uttryck som i CEBRA architectures ritande händer blir till ett samlande men samtidigt öppet element, under vilket spännande och användbara rum uppstår både inne och ute. Ett stort utskäfte med trälister på undersidan skapar utomhusytor för undervisningen och berättar om skolans fina kontakt mellan inne och ute. I den ena byggnaden ligger lågstadium, mellanstadium och fritids, medan högstadiet ligger 200 meter bort. De dynamiska taken och fasaderna i gröna nyanser och en bas i betong går igen i de två byggnaderna.

Sammanbindande struktur
Åbybro Skola har flyttat från föråldrade byggnader, och skolledare Kristine Fooken Jensen är mycket entusiastisk över den nya skolan. Hon berättar: ”Här finns massor av ljus och god akustik. Skolan kännetecknas av stor öppenhet och visuell kontakt över den stora innergården.” Båda skolbyggnaderna är strukturerade som ett stort H, där en sammanbindande innergård mitt i byggnaden förbinder flyglarna. Den levande takytan, och därmed även innertaket, upplevs som en viktig del av innergårdens identitet och skänker både djup och närhet till rummet. Troldtekt har valts som den akustiska yta som gör innergården till ett rum med många användningsområden, och den fungerar utmärkt till allt från större möten till grupparbeten och raster. Troldtekt är upphängd i ett band som understryker den tvärsgående riktningen på innergården över trapporna, medan trälisterna på innergården och de stora fönsterpartierna pekar tvärs emot skolans uteområden.