Modern utbyggnad av textilfabriken

Området utstrålar aktivitet både inne och ute. Vad eleverna studerar syns väldigt bra på utseendet. De bär kockmössor, hårspolar eller datorer. Aarhus Tech har en rad utbildningar samlade i och omkring den tidigare textilfabriken i Aarhus.

Troldtekt, Aarhus Tech
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

De röda tegelstenarna och de höga fönstren vittnar om en annan tid, när staden växte med industrialiseringen. Idag skapar de eleganta byggnaderna en ram runt den fortsatta berättelsen om stadens utveckling, som nu i hög grad sker på olika utbildningscentra. Aarhus Tech ligger granne med Ceres-området, där öltillverkningen nu ersatts av bostäder och ett stort VIA University College. CUBO arkitekter har stått för utbyggnaden av Aarhus Tech, som omfattar en tillbyggnad av industribyggnaderna, en ny byggnad och modernisering av de befintliga. Mellan byggnaderna har ett väl fungerande uterum för eleverna skapats av landskapsarkitekterna Møller & Grønborg.

Väl valda material
Industribyggnadens tegelfasad är nu vänd in mot trapprummet i Aarhus Tech och fungerar som en stor, varm och dekorativ yta. Golven är av röd linoleum, dörrarna av trä och taken är klädda med Troldtekt akustikpaneler. De få men väl valda materialen och färgerna ger lugn och bra akustik till de stora sammanhängande rummen, där eleverna arbetar självständigt eller i grupper. Som en lärare berättar, är akustiken mycket viktig i huset, när många elever arbetar med hårtorkar och hårtvätt, och det samtidigt pågår undervisning i de öppna rummen.

Glasväggarna till undervisningslokalerna ger en fin öppenhet, utan att verka visuellt störande. Per Ravn från CUBO berättar att arkitektföretaget har arbetat med ett modernt arkitektoniskt uttryck och ett materialval som speglar vår tid, men samtidigt har formgivits med respekt för den befintliga industriarkitekturen. I den nya byggnaden har man invändigt använt betong på flera platser som en fin tråd tillbaka till industriarkitekturen. Även här har man valt få men gedigna material.