AU Moesgaard

Att en byggnad är kulturskyddad behöver inte vara ett hinder för att skapa en aktiv och modern undervisnings- och forskningsmiljö. I Moesgård i Århus har tät dialog och skickliga rådgivare banat väg för en lyckad omvandling av den gamla herrgården.

Troldtekt AU Moesgaard SE
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Höjer man blicken ser man strax det nya Moesgård-museet, monumentalt placerat på kullen norr om herrgården. Museet fyller dock även fortsättningsvis ett antal funktioner i de historiska ladugårds-, stall- och mejeribyggnaderna som drivs tillsammans med Århus Universitet. Den geografiska närheten mellan museet och universitetet ligger till grund för ett värdefullt, arkeologiskt och antropologiskt samarbete kring utveckling, forskning och informationsförmedling. Genom att flytta utställningarna har man skapat en bättre arbetsplats med mer plats för studenterna.

Att resultatet blev lyckat går inte att ta miste på. De arkitektoniska, estetiska och rent funktionella hänsynstagandena vid ombyggnationen kommer till uttryck både invändig och utvändigt. Under processen har man haft ett nära samarbete med alla användargrupper, och en tät dialog med kulturstyrelsen. Erik Einar Holms Tegnestue har bidragit med sina kunskaper om byggnadsvård, framför allt med avseende på byggnadernas yttre. Arkitema knöt ihop säcken kring de många faktorerna, och har med stor omsorg om detaljer och material skapat en stämningsfull undervisningsmiljö. Det enhetliga uttrycket kan också till stor del förklaras med att Arkitema har ansvarat för landskapsutformning och inredning.

De röda tegelväggarna gav inspiration till den genomgående golvytan i orange ton, som bildar en varm och enhetlig ”botten” för de många lokalerna. Glaspartier och ljusa väggar släpper in dagsljus i alla rum, och förstärker känslan av att befinna sig i en långsträckt flygel. För att skapa en bra inomhusmiljö har man också fokuserat på att skapa god akustik, bland annat med hjälp av Troldtekt i taket.

 ”En av våra utgångspunkter var att förmedla platsens anda på olika sätt. Fasadens röda tegel har gett inspiration till de genomgående golven i orange ton, och Troldtekts struktur passar väl in på platsen. De tidigare lantbruksbyggnaderna var ursprungligen främst utformade med fokus på funktion, och i den andan har vi också renoverat byggnaderna”, säger Anna Kathrine Bisgaard, arkitekt på Arkitema.