En levande skola

Brønshøj Skole har utvidgats med en ny förskola och klassrum i snygga tillbyggnader där man har tagit hänsyn till den gamla byggnaden och skapat en arkitektonisk helhet med fokus på hållbarhet.

Troldtekt Broenshoej School
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

De traditionella skolbyggnaderna i rött tegel har fått sina moderna motsvarigheter i de nya tillbyggnaderna till Brønshøj Skole. Formspråket är mer organiskt med rundade hörn och kuperad omgivande mark. Cortenstål är det sammanbindande materialet som slingrar sig runt byggnaderna och det åldras gradvist liksom de röda tegelfasaderna. De nya byggnaderna är delvis nedsänkta i marken vilket ger den gamla skolbyggnaden oinskränkt dagsljus och gynnar både klassrum och gemensamma utrymmen.

Modern organisering av rum
Musik, hemkunskap och naturkunskap vetter mot de fyra innergårdarna och därifrån kan man nå till lekplatsen på taket. Förskolan är uppdelad på två våningar i två byggnadsdelar och gymnastik- och samlingssalen finns i de två andra byggnadsdelarna. I de mellanliggande hallutrymmena finns det gott om plats för grupparbeten, fördjupning och t.ex. utställningar. Förskolans klassrum är fördelade kring ett rymligt garderobsområde och en central trappa mellan våningarna. Här finns det också plats för samlingar och grupparbete. Garderobsutrymmet och bänkarna i trä matchar skolans övriga materialval. Arkitektbyrån Vandkunsten har arbetat mycket medvetet med valet av material för att skapa en skola som åldras vackert och som kan utgöra en behaglig miljö. Samtidigt betyder valet av material att det inte krävs onödigt stora resurser till underhåll.

Föränderliga ytor
Invändigt är väggarna i betong eller kryssfaner. De är båda robusta och solida material som kan klara hårt slitage och de åldras långsamt. I alla tak används Troldtekt akustikplattor eftersom de kan bidra med unika akustikreglerande egenskaper. Dessutom matchar Troldtekt-plattorna de andra ytorna och de behåller sina egenskaper när de åldras. Golven i klassrummen är stavparkett, vilken har en längre hållbarhet och kräver mindre underhåll än exempelvis linoleum.

Valet av material på Brønshøj skole är anmärkningsvärt. Dels utmärks materialen, som Troldtekt, trä och betong, av att de har en långsiktig hållbarhet, ger en bra inomhusmiljö och är underhållsfria. Och dels framstår skolan som levande och estetisk på ett helt unikt sätt genom att de solida, äkta materialen ger skolan en egen stark identitet.