En skola av och för elever och lärare

Brogårdaskolan i Bjuv är ett lysande exempel på hur lek och lärande kan kombineras till något större. Skolan är en föregångare inom skolbyggande, eftersom både elever och lärare har varit delaktiga i processen.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Matilda Kjell

Förväntningarna var höga när den nya Brogårdaskolan i Bjuv i norra Skåne slog upp dörrarna i början av 2019. Skolbygget är kommunens största ekonomiska investering under senare tid och har genomförts i samarbete med NCC och arkitektbyrån Codesign. Skolan är en föregångare inom innovativt och nyskapande skolbyggande och ska bidra till att sätta Bjuv på kartan och locka fler invånare till kommunen.

Den nya skolan är byggd som en förlängning av den ursprungliga byggnaden och består av en tredelad huskropp i tegel med vackert ljusinfall och nära kontakt med den omkringliggande naturen. Skolan har plats för 470 elever från årskurs 0 till 6.

Byggd av användarna själva
– Tänk om barn och lärare själva kunde få vara med och utforma sin skola. Just den tanken har legat till grund för uppförandet av Brogårdaskolan, där både barn, lärare och föräldrar har varit delaktiga i processen, från de första ritningarna tills dess att skolan stod färdig. Den processen tog lite drygt två år.

Eftersom barnen tillbringar många timmar av sin dag i skolan fanns det en önskan om att den skulle kännas hemtrevlig och trivsam. Därför är skolan byggd som en tredelad huskropp med separata ingångar och klassrum. Varje klass har också tillgång till ett avskärmat område utomhus.

Det finns dessutom flera platser på skolan där eleverna har möjlighet att släppa loss kreativiteten: bland annat har man uppfört ett stort klättertorn inomhus och en amfiteater som kan användas till både undervisning och lek.

Bästa förutsättningar för lärande
Unika klassrum, färgglada gemensamma ytor och möjlighet att undervisa både inomhus och utomhus är tre av de inslag som den nya Brogårdaskolan erbjuder. Utgångspunkten för inredningen av skolan har varit att vika av från de traditionella inlärningsförhållandena och skapa nya, stimulerande möjligheter för undervisning.

Därför kan i stort sett alla utrymmen både inomhus och utomhus användas till undervisning. De mindre eleverna har klassrum som liknar små stugor, och det finns särskilda studieplatser och avskärmade utrymmen där eleverna kan arbeta koncentrerat ensamma eller i grupp. Även möblerna är designade med olika inlärningsbehov i åtanke – bland annat finns olika typer av stolar beroende på hur eleverna koncentrerar sig bäst.

Hela skolan är inredd med stötdämpande golv och akustiktak och akustikväggar från Troldtekt som bidrar till ett bra inomhusklimat och god akustik.